Hra na cembalo 8

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104HNC8 zkouška 14 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 329 až 399 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Monika KNOBLOCHOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petra BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ, Monika KNOBLOCHOVÁ

Obsah

Cíl výuky:

V tomto semestru přistupuje pedagog ke studentovi jako k výrazné hudební osobnosti, která nemá zjevné problémy ve hře na nástroj. Vlastní tvůrčí činnost studenta, precizně zvládnutou prstovou techniku, kvalitní tónovou kulturu posouvá stále výše se snahou dosáhnout dokonalého provedení co největšího počtu skladeb, a to především z repertoáru mezinárodních soutěží. Předmět vychází z nejnáročnějších požadavků na studentovu přípravu. Skladby jsou voleny po technické stránce, ale i po interpretační co možná nejnáročněji. V souvislosti s volbou repertoáru je také vybíráno téma diplomové práce, které by erudovaně doplnilo a rozvinulo dosavadní vědomosti o daném oboru.

Tematické okruhy:

  1. Maximální rozvíjení a posílení předností studenta především v oblasti tónové kultury a vlastní muzikálnosti
  2. Hledání nových výkladů moderního kompozičního jazyka v souvislosti s moderními technikami hry na hudební nástroje
  3. Psychologická problematika pódiového vystupování, koncentrace a relaxace
  4. Studium soutěžního a koncertního repertoáru
  5. Volba tématu diplomové práce

Výsledky učení

Student má komplexní znalosti barokního i domácího repertoáru a prokáže vysokou úroveň ve vytváření a podávání souvislých hudebních zážitků a interpretací.

Student realizuje hudbu na vysoké profesionální úrovni (technicky a interpretačně suverénní projev), vyjadřuje vlastní umělecké koncepty na úrovni rozvinuté hudební osobnosti.

Student ovládá řemeslné dovednosti ve vztahu k repertoáru, stylu, žánru apod.

Student ovládá zdravé psychologické návyky, včetně technik koncentrace a relaxace, spojené s veřejným provozováním hudby.

Student vykazuje šíři a/nebo hloubku odborných znalostí a dokládá zběhlost v řadě různých stylů a/nebo má výrazné a individuální vyjádření v jednom konkrétním stylu.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Studenti si rozšíří základní repertoár, který nastudovali během bakalářského studijního cyklu, a také si vyberou skladby pro osobní kmenový repertoár. Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Skladby autorů od 16. a 17. století po současnost, např.

SCARLATTI, Domenico. 10 sonát

BACH, Johann Sebastian. Partity

ŠTĚPÁN, Josef Antonín. Sonáty pro cembalo

Komorní hra: instrumentální skladby s obligátním cembalem např. od J. S. Bacha, C. P. E. Bacha, Chr. Bacha atd.

MARTINŮ, Bohuslav. Promenády

ad.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínky pro udělení atestace: aktivní účast na cvičeních (docházka min. 90 %) a povinná účast na interpretačních seminářích. Na zkoušce, která probíhá před komisí, provede student náročný repertoár, který může vycházet z přípravy programu povinného celovečerního koncertu (minimální rozsah přehrávky před komisí 35 minut). V části programu celovečerního koncertu mohou být zastoupeny i skladby z oblasti komorní hudby. Zkouška před komisí sestavenou vedoucím katedry.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů