Hra na akordeon 2

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104HNA2 ZK 12 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 279 až 339 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Hra na akordeon je klíčovým studijním předmětem specializace akordeon v rámci studijního programu Klávesové nástroje. Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Cílem předmětu ve druhém semestru je napravit dílčí technické nedostatky (pokud student s nějakými do studia přichází) a pokračovat v postupném rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost.

Tematické okruhy:

Doporučená nebo povinná literatura

Instrukce pro výběr skladeb, jejich nácvik a přednes upřesní vyučující s ohledem na individuální schopnosti a talent každého studenta.

Příklad repertoáru:

Polyfonní skladba z období baroka (G. Frescobaldi – Canzony, J. Froberger – Canzony, J. S. Bach – Malá preludia a fugy pro varhany, Temperovaný klavír)

Skladba francouzských clavecinistů (F. Couperin, J. F. Dandrieu, L. C. Daquin, J. P. Rameau)

Originální skladba romantického charakteru (A. Piazzolla – Flora’s Game, V. Trojan – Zřícená katedrála, Tarantella, V. Zolotarjev – Hispaniad)

Originální kompozice virtuózního charakteru (J. Feld – Suita, P. Fiala – Toccata burletta, J. Ganzer – Phantasie 84, O. Schmidt – Toccata č. 1, č. 2, P. Trojan – Astoriana, Capriccio)

Další studijní literatura bude upřesněna vyučujícím v průběhu semestru, a to na základě talentu, dovedností a profesního zájmu studenta, přípravy na interpretační soutěže apod.

Hodnoticí metody a kritéria

Aktivní účast na cvičeních, přehrávka předem zadaných skladeb před komisí, interpretace programu zpaměti.

Další požadavky: docházka minimálně 90 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů