Obligátní cembalo 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
104OCE1 Z 1 1 hodiny výuky týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Giedre MRÁZKOVÁ

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Petra BLAŽKOVÁ ŽĎÁRSKÁ, Monika KNOBLOCHOVÁ, Giedre MRÁZKOVÁ

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Praktické zvládnutí základů cembalové techniky a interpretačních prostředků typických stylů a forem z doby 1580 až 1760.

Forma studia

Kontaktní výuka.

Předpoklady a další požadavky

Zvládnutí dvou až tří skladeb různých stylů dle individuální dohody.

VOLITELNÝ PŘEDMĚT, ZÁPIS MOŽNÝ POUZE SE SOUHLASEM VEDOUCÍHO KATEDRY KKN.

Obsah kurzu

Stručná osnova předmětu: Základy úhozu a vedení ruky a paže, možnosti a důsledky artikulace, registrace, prstoklady a práce se zvukovostí cembala. Většinou v návaznosti na interpretovanou literaturu.

Sylabus předmětu : Cembalo s varhanami byly ve svém principu a funkčnosti v historii částečně propojeny nebo na sebe těsně navazovaly. Varhaník se ani dnes v praxi nevyhne situaci, kdy by měl umět zahrát sólo na cembalo či doprovodit zpěváka nebo instrumentalistu.

Z principu má cembalo odlišné tvoření tónu a práci s jeho zvukem, také literatura pro cembalo má některá specifika. Interpretace na cembalo tedy zákonitě využívá poněkud odlišný výběr interpretačních prostředků, zejména v oblasti práce s časem a v uvolněnější technické stylistice (různé využití arpeggií, v ornamentice, úhoz apod.). Varhaník by měl tedy projít základními interpretačními styly, do nichž patří:

-virginalová literatura Anglie přelomu 16. a 17. století

-italská nebo severoněmecká polyfonie 17. nebo 18. století

-francouzská clavecinová hudba (preludio non mesuré, suita) 17. a 18. století

-italský typ toccaty 17. století

-virtuozní sonáta (typu D. Scarlattiho)

-česká předklasická hudba

Konkrétní výběr a skladba vybrané literatury je určena zaměřením a zájmem interpreta.

Doporučená nebo povinná literatura

Literatura:

AHLGRIMM, Isolde, Manuale der Orgel- und Cembalotechnik, L. Doblinger 1982 Wien

BACH, Carl Philippe Emanuel, Úvaha o správném způsobu hry na klavír, Paido Brno 2002 HARICH-SCHNEIDER, Eta, Die Kunst des Cembalo Spiels, Bärenreiter

RŮŽIČKOVÁ, Zuzana, Interpretační praxe ?, skriptum AMU, SPN

SCHOTT, Howard, Cembalo spielen, Artemis Verlag, München/Zürich 1983, anglický original Faber-Faber, London 1971

Slovenská hudba. Revue pre hudobnú kultúru. Antologia renesancia a barok, roč.XX, rok 1994, číslo 3-4

Širší záběr obecných interpretačních kapitol viz literatura předmětu Interpretace barokní hudby I-IV.

Hodnoticí metody a kritéria

Individuální výuka.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů