Orchestrální party a sóla bicích 5

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173OPSB5 zápočet 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Cílem je zvládnout příslušné party nejen technicky ale i v kontextu zvuku celého orchestru. Důraz je kladen rovněž na stylovou čistotu předpokládající znalost zásad interpretace a zvukových kvalit nástrojů odpovídající období, ve kterém příslušná skladba vznikla. (Provázanost s předměty Dějiny a literatura bicích nástrojů a Studio rytmus a zvuk.)

Průběžně je zdokonalována pohotovost při hře z listu, a to individuálními i skupinovými cvičeními.

Studenti jsou dle možností zapojování do edukačních programů České filharmonie a dalších orchestrů.

Tematické okruhy:

Studium orchestrálních sól a partů (melodických bicích nástrojů a ostatních b.n. mimo tympánů a malého bubnu) včetně jejich zasazení do celé partitury (znalost skladeb s významnými party bicích nástrojů). Poslech a analýza skladeb.

Zdokonalování pohotovosti, hra z listu na základě průběžné harmonické a formální analýzy.

Příprava ke konkurzům do symfonických orchestrů.

Vyučující se věnuje také přípravě partů pro koncerty AKS.

Výsledky učení

Student má přehled o základních dílech světové i domácí literatury, obsahující závažné party bicích nástrojů. Ovládá techniku nutnou ke zvládnutí náročných partů a sól.

Je schopen organicky se zapojit do zvuku celého orchestru. Dokáže určit adekvátní poměr mezi vlastním přínosem a podřízením se celku, mezi suverenitou při realizaci vlastního partu a citem pro kolektivní výsledek.

Je pohotový při studiu nových partů, je schopen do značné míry realizovat vybrané orchestrální party i prima vista.

Dovede prakticky uplatnit teoretické znalosti o inspiračních zdrojích autorů. Je schopen zprostředkovat estetický i obsahový prvek skladby posluchačům.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Příklad repertoáru:

BERNSTEIN, Leonard. Candide (perkuse, xylofon, zvonkohra)

BERNSTEIN, Leonard. On the Waterfront (xylofon, zvonkohra, vibrafon, perkuse)

BERNSTEIN, Leonard. Serenade (xylofon, zvonkohra, zvony, perkuse)

BERNSTEIN, Leonard. West Side Story - Mambo (perkuse)

BERNSTEIN, Leonard. West Side Story (vibrafon)

GERSHWIN, George. Američan v Paříži (xylofon, perkuse)

GERSHWIN, George. Porgy and Bess (xylofon)

GERSHWIN, George. Rhapsody in Blue (xylofon)

PENDERECKI, Krzystof. Concerto grosso pro tři violoncella a orchestr (marimba)

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky, YouTube

Poslech zkoušek a koncertů. Aktivní účast na edukačních programech České filharmonie.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru, znalost literatury. Dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními. Aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény. (Hodnotí vyučující.)

Minimální účast na cvičeních je 60 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů