Bicí nástroje 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173BICI2 zkouška 3 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ladislav BILAN, Daniel MIKOLÁŠEK, Oleg SOKOLOV

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu v druhém semestru je stabilizovat technické korekce (pokud student přišel do studia s nějakými technickými nedostatky) a pokračovat v procesu postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost.

Tematické okruhy:

Doplňování a prohlubování instrumentálních dovedností získaných na středním stupni vzdělání.

Analýza skladeb, stanovení koncepce nácviku, průběžná kontrola postupu, společné hledání variant pojetí skladby.

Pěstování samostatnosti při zvládání výše uvedených disciplín.

Budování repertoáru sólových skladeb pro bicí nástroje, především pro multipercussion. Základní akcent je položen na interpretaci hudby 20. století, přinášející právě oboru bicích nástrojů kvalitativně zcela nové zvukové možnosti, vyjadřovací prostředky i techniky hry. V neposlední řadě klade hudba 20. století nové nároky na intelektuální přístup k interpretačnímu pojetí skladby i její realizaci.

Výsledky učení

Student je stabilizován v oblasti základní techniky hry, je však i otevřený novým prvkům, jež získává především v kontaktu se zahraničními pedagogy a umělci při pravidelných workshopech.

Neomezuje se pouze na techniku hry, stejnou pozornost věnuje i komplexnímu přístupu k nácviku přednesových skladeb - je schopen analýzy skladby, formulace interpretačního záměru a jeho realizace.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby. Výběr konkrétních titulů je závislý na individuálních predispozicích jednotlivých studentů.

Příklad repertoáru:

KRAFT, William. French suite

KRAFT, William. Morris dance

LÁNG, István. Percussion Music

REICH, Steve. Clapping Music

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení atestace je rozhodující:

40 % - iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru, tj. dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními, předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru, aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény (hodnotí vyučující).

60 % – výkon u zkoušky před katedrou (hodnotí komise). Student musí předvést uspokojivý výkon ve všech podoborech bicích nástrojů obdobně jako u talentové přijímací zkoušky: Malý buben, tympány a multiperkuse. Zkouška před komisí sestavenou vedoucím katedry.

Student musí vykazovat schopnost dalšího rozvoje technických i intelektuálních dovedností.

Docházka min. 80 %.

Poznámka

Není.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů