Studio rytmus a zvuk 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173SRZV3 Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen tvořivým způsobem pracovat se širokým spektrem zvukových možností bicích nástrojů při interpretaci skladeb 20. a 21. století. Je otevřený experimentům. Zodpovědně a bez předsudků dovede pracovat s neobvyklými formami zápisu. Je inovativní při hledání optimálních řešení při interpretaci skladeb, ve kterých autor ponechává prostor pro hudebníka (například při pouze rámcovém označení zvuků pouze podle materiálu a podobně).

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Některé skladby moderních autorů, vycházející například z matematických konstrukcí nebo jiných mimohudebních vlivů, svádějí někdy k mechanickému provedení. Takovýto přístup se vyučující snaží u studentů nahradit uvědomělým rozborem autorových východisek, pochopením postulátů a schopností jejich přiblížení posluchači.

Pokračuje zdokonalování v disciplínách, které jsou trénovány v podstatě průběžně během celého studia (práce s pamětí, nácvik polyrytmů a komplementárních rytmů - cítění a souhry). Neochabuje důraz na rytmickou a zvukovou preciznost, která je u bicích nástrojů předpokládána ještě ve větší míře než u jiných nástrojů.

Je rozvíjen cit pro zvuk.

Tematické okruhy:

Intelektuální přístup k interpretačnímu pojetí rytmických skladeb v hudbě 20. a 21. století.

Studium etnické hudby z hlediska rytmů a odlišností oproti evropskému přístupu ve vnímání času a jeho členění v hudbě (např. africké rytmy, gamelan). Indický rytmický systém „Konnakol“.

Praktická cvičení komplementárních rytmů, amadindy. Vyjádření rytmu tělem.

Hledání nových zvukových možností bicích nástrojů.

Práce s pamětí. Rozbor skladeb, rytmická paměť, flexibilita, zápis.

Stylovost zvuku. Výběr nástrojů, ladění blanozvučných bicích nástrojů.

Převážně kolektivní praktická cvičení jsou doplněna individuálními konzultacemi.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

LOCKETT, Pete. Indian Rhythms for Drumset . Hudson Music, 2008. ISBN 978-1423456780. (Book and CD)

https://www.amazon.com/Pete-Lockett/e/B00IEDL77U%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share

MAGADINI, Peter. Polyrhythms for the Drumset. Alfred Music, 1995. ISBN 978-0897248211. (Book and CD)

https://www.amazon.com/Polyrhythms-Drumset-Book-Peter-Magadini/dp/089724821X

VASILJEV, J. Imagination, Bewegung, Stimme

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky:

Okazaki, Miles– Mirror

Dave Holland Quintet – Points of view

McLaughlin, John: Shakti

YouTube:

Konnakol lessons by Selva Ganesh and John McLaughlin

https://www.youtube.com/watch?v=SthuU6hTKNQ

Konnakol lessons by B.C. Manjunath

https://www.youtube.com/watch?v=lRcne9GaKtY&t=1s

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou pro získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru (hodnotí vyučující).

Účast na přednáškách a cvičeních minimálně 60 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů