Orchestrální party a sóla bicích 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173OPSB6 ZK 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Většina našich studentů bude v budoucnosti pracovat (také) jako orchestrální hráči. Našim cílem je, aby byli pro tuto práci velmi dobře připraveni, aby byli schopni stát se osobností orchestru, sólistou orchestru eventuelně vedoucím skupiny bicích nástrojů.

Čerpá ze znalostí a zkušeností se známým repertoárem a styly, dovede prozkoumat a osvojit si nové a náročné repertoáry a styly.

Má ucelený přehled o stěžejních orchestrálních partech bicích nástrojů světové i domácí literatury včetně znalosti příslušných skladeb. Dovede je bezchybně a stylově čistě interpretovat.

Zná specifika interpretace při konkurzech do orchestrů a ve svém repertoáru má všechny u konkurzů frekventovaných orchestrálních partů a sól.

Je připraven pro vstup do profesního života případně k navazujícímu magisterskému studiu.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem je zvládnout příslušné party nejen technicky ale i v kontextu zvuku celého orchestru.

Průběžně je zdokonalována pohotovost při hře z listu, a to individuálními i skupinovými cvičeními.

Pozornost je zaměřena na soudobé skladby včetně skladeb využívajících experimentálních přístupů.

Studenti jsou dle možností zapojování do edukačních programů České filharmonie a dalších orchestrů.

Tematické okruhy:

Studium orchestrálních sól a partů (melodických bicích nástrojů a ostatních b.n. mimo tympánů a malého bubnu) včetně jejich zasazení do celé partitury (znalost skladeb s významnými party bicích nástrojů). Poslech a analýza skladeb.

Zdokonalování pohotovosti, hra z listu na základě průběžné harmonické a formální analýzy.

Příprava ke konkurzům do symfonických orchestrů.

Vyučující se věnuje také přípravě partů pro koncerty AKS.

Příležitostná spolupráce s orchestrem Berg a dalšími soubory zaměřenými na soudobou hudbu.

Doporučená nebo povinná literatura

Příklad repertoáru:

ADÁMEK, Ondřej. Ça tourne, ça bloque

COPLAND, Aaron. Apalačské jaro (xylofon)

COPLAND, Aaron. Rodeo - Hoe-Down (xylofon)

GOEBBELS, Heiner. Sampler suite

KABALEVSKÝ, Dmitrij. Komedianti, suita (xylofon)

KODALY, Zoltán. Háry János, suita (xylofon, zvonkohra)

MARSALIS Wynton. All Rise

REICH, Steve. Tehilim

WANG, Lu. Cross-Around

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky, YouTube

Poslech zkoušek a koncertů. Aktivní účast na edukačních programech České filharmonie.

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení atestace je rozhodující:

50 % - iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru, tj. dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními, aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény. (Hodnotí vyučující.)

50 % - výkon u zkoušky – předepsané orchestrální party a sóla

Minimální docházka na cvičení 60 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů