Tympány 3

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173TM3 zápočet 1 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan NEPODAL

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu ve třetím semestru je pokračovat v procesu postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost.

Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových okruhů. Pozornost je zaměřena na poučenou interpretaci hudby baroka a klasicismu.

Vybudování reprezentativního repertoáru sólových skladeb pro tympány. Osvojení inovativních přístupů k tvorbě zvuku. Student je veden k seznamování se s nejnovějšími objevy sledováním koncertního dění v tuzemsku i v celém světě, včetně využití internetu.

Tematické okruhy:

Prohlubování techniky hry, technická cvičení pod dohledem. Etudy.

Práce s experimentálními technikami používanými v soudobé hudbě. Ovládnutí práce se zvukem - různé druhy úhozu, výběr paliček, seřízení nástroje.

Nácvik stěžejních orchestrálních partů a sól domácí i světové symfonické a komorní literatury v kontextu zvuku celého orchestru. Poslech příslušných skladeb.

Tympány v období baroka a klasicismu. Specifika hry na přírodní blány.

Rozšiřování repertoáru sólových koncertních skladeb pro tympány. Společné hledání optimálních efektivních metod nácviku skladeb.

Vedení k samostatnosti při hledání myšlenkového obsahu a forem jeho interpretace u sólových skladeb.

Výsledky učení

Student dokáže nacházet vlastní nové cesty k obohacení škály interpretačních možností. Je schopen experimentálního hledání inovativních technik a nových zvukově výrazových prostředků.

Má přehled o významných partech tympánů v symfonické literatuře a dovede je zasadit do kontextu díla, zná dobové konotace včetně dobově podmíněného ideálu zvukových barev, potažmo výběru nástroje vhodného typu a konstrukce a výběru vhodných paliček. Je schopen historicky poučené interpretace.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby. Výběr konkrétních titulů je závislý na individuálních predispozicích jednotlivých studentů.

Příklad repertoáru:

Etudy:

LEPAK, Alexander. 50 mistrovských etud (výběr)

Orchestrální party:

BEETHOVEN, Ludwig van. Missa Solemnis

BEETHOVEN, Ludwig van. Symfonie č. 1, č. 7 a č. 9

JANÁČEK, Leoš. Intráda z Glagolské mše.

MOZART, Wolfgang Amadeus. Operní předehry

MOZART, Wolfgang Amadeus. Symfonie č. 36 - 41

ORF, Carl. Carmina Burana

Sólové skladby:

BECK, John. Triptych Motiv

CARTER, Elliot. Recitative and Improvization

FIŠER, Luboš. Crux

PALIV, Dobri. Tance

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru. Dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními. Předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru. Aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény. (Hodnotí vyučující.)

Minimální docházka 50 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů