Studio rytmus a zvuk 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173SRZV2 Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel MIKOLÁŠEK, Daniel ŠOLTIS

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má základní vhled do principů vnímání hudby a rytmu v různých etnických oblastech. Je schopen aplikovat rytmický systém konnakol na řešení komplikovaných rytmických sekvencí.

Student dokáže kvalifikovaně rozhodnout o výběru nástrojů a jejich přizpůsobení (ladění), umístění v sestavách a to zejména s ohledem na zachování stylové čistoty skladeb z různých fází technického vývoje bicích nástrojů a vývoje jejich uplatnění.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílevědomým kontrolovaným nácvikem polyrytmů se studenti učí ovládnout rutinní vzorce umožňující nadhled a opuštění matematického přístupu. Dalším stupněm je pak využití polyrytmů při improvizaci.

Studenti jsou vedeni k otevřenosti, nutné pro pochopení pro Evropana netradičních přístupů k hudbě a ke schopnosti využít inspiraci exotickými kulturami při vlastním interpretačním procesu. Rovněž také k uvědomění si úzké souvislosti mezi hudbou a pohybem.

Studenti se seznamují s vývojem nároků na zvukovost bicích nástrojů v různých žánrech, s dobově podmíněnými ideály zvuku jednotlivých nástrojů. Jsou vedeni k poctivosti při hledání stylové čistoty při interpretaci.

Rozvíjí se dovednosti pěstované v minulém semestru (práce s pamětí, nácvik polyrytmů a komplementárních rytmů - cítění a souhry).

Tematické okruhy:

Studium polyrytmů, simultánních rytmů, polymetriky a komplementárních rytmů. Jejich využití při improvizaci.

Studium etnické hudby z hlediska rytmů a odlišností oproti evropskému přístupu ve vnímání času a jeho členění v hudbě (např. africké rytmy, gamelan). Indický rytmický systém „Konnakol“.

Praktická cvičení komplementárních rytmů, amadindy. Vyjádření rytmu tělem.

Práce s pamětí. Rozbor skladeb, rytmická paměť, flexibilita, zápis.

Stylovost zvuku. Výběr nástrojů, ladění blanozvučných bicích nástrojů.

Převážně kolektivní praktická cvičení jsou doplněna individuálními konzultacemi.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

HOJNÝ, Stanislav. Etudy (Výběr etud se zaměřením na polyrytmy.)

LOCKETT, Pete. Indian Rhythms for Drumset . Hudson Music, 2008. ISBN 978-1423456780. (Book and CD)

https://www.amazon.com/Pete-Lockett/e/B00IEDL77U%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share

MAGADINI, Peter. Polyrhythms for the Drumset. Alfred Music, 1995. ISBN 978-0897248211. (Book and CD)

https://www.amazon.com/Polyrhythms-Drumset-Book-Peter-Magadini/dp/089724821X

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky:

Okazaki, Miles– Mirror

Dave Holland Quintet – Points of view

McLaughlin, John: Shakti

YouTube:

Konnakol lessons by Selva Ganesh and John McLaughlin

https://www.youtube.com/watch?v=SthuU6hTKNQ

Konnakol lessons by B.C. Manjunath

https://www.youtube.com/watch?v=lRcne9GaKtY&t=1s

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou pro získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru (hodnotí vyučující).

Účast na přednáškách a cvičeních minimálně 60 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů