Komorní hra na bicí nástroje 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173KHBN4 zkouška 4 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Rozvoj vnímání spoluinterpretů.

Určení, pochopení a realizace funkce vlastního partu v rámci celku.

Prohloubení procesu získávání samostatnosti při tvorbě dramaturgie, organizace zkoušek, hledání výrazových možností a sjednocení souboru.

Pěstování pohotovosti při studiu nových skladeb, zběhlosti při hře „prima vista“ („z listu“).

Tematické okruhy:

Budování koncertního repertoáru od skladeb pro dva hráče až po velké ansámbly bicích nástrojů (6 a více hráčů)

kolektivní hra z listu

Pěstování kolektivního ducha tvorby - sjednocení interpretačního záměru, pěstování absolutní preciznosti v souhře

Komorní skladby s výrazným podílem bicích nástrojů - kromě výše uvedeného důraz na vnímání a zohlednění specifik kooperujících nástrojů - dech, ozev, dynamická úroveň, charakter barvy zvuku apod.

Poslech a analýza dostupných nahrávek studovaných skladeb v podání jiných interpretů.

Výsledky učení

Student je obeznámen s principy kolektivní interpretace.

Dokáže rozpoznat funkci svého partu v dané kompozici v každém příslušném úseku skladby a dokáže ji naplnit.

Je schopen identifikovat své nedostatky. Je schopen sebereflexe, dokáže rozlišit, kdy je případný nesoulad zaviněn jím samým a kdy spoluhráčem. Je otevřený konstruktivní kritice, kterou dokáže zužitkovat ve svůj prospěch.

Je schopen empatického hudebního vnímání.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby. Výběr konkrétních titulů je závislý na individuálních predispozicích jednotlivých studentů.

Příklad repertoáru:

CAGE, John. Amores

HAVELKA, Svatopluk. Parenéze na řecké texty epištol

IŠTVAN, Miloslav. Psalmus Niger

KOPELENT, Marek. Rondo pro pět bicích

REICH, Steve. Music For Pieces Of Wood

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení atestace je rozhodující:

50 % - výkon na ročníkovém koncertě (hodnotí vyučující)

50 % - iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru, tj. dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními, předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru, aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény (hodnotí vyučující). Aktivní a vstřícná komunikace v kolektivu souborové hry.

Docházka 60 %.

Poznámka

není

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů