Tympány 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173TM1 zápočet 1 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan NEPODAL

Obsah

Cíl výuky:

Součást hlavního oboru. V prvním semestru je nutná revize základní techniky hry a vyhodnocení individuálních dispozic jednotlivých studentů. Podle výsledku pak zaměření se na příslušný segment (např. držení paliček, vedení úhozu, rytmické cítění atd.)

Rozvinutí dovedností získaných při středoškolském studiu (odstranění případných nedostatků)

Cílem výuky v prvním semestru je také zahájit proces postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost.

Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Tematické okruhy:

Revize základní techniky hry.

Prohlubování základní techniky hry, technická cvičení pod dohledem. Etudy. Řešení individuálních přístupů k technice hry.

Orchestrální studie - sóla a party symfonického a komorního repertoáru v kontextu zvuku celého orchestru.

Seznámení s novými technikami hry a možnostmi obsahového uchopení sólových skladeb v souvislosti s rozvojem využití bicích nástrojů v soudobé hudbě. Společné hledání myšlenkového obsahu a forem jeho interpretace u sólových skladeb.

Metody nácviku skladeb.

Výsledky učení

Student je schopen analyzovat pozitivní i negativní aspekty vlastní techniky hry. Dokáže efektivně pracovat na zdokonalování techniky.

Ví, jakým způsobem odstraňovat případné nedostatky. Je schopen i v etudach uplatnit prvek hudebnosti.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby. Výběr konkrétních titulů je závislý na individuálních predispozicích jednotlivých studentů.

Příklad repertoáru:

Etudy:

PALIEV, Dobri. Etudy pro 2 tympány s přelaďováním

ZEGALSKI, Jan. 30 etud pro 4 tympány (výběr)

Orchestrální party:

BARTÓK, Béla. Koncert pro orchestr

DVOŘÁK, Antonín. Symfonie č. 5 - 9

JANÁČEK, Leoš. Taras Bulba

MAHLER, Gustav. Symfonie č. 7

Sólové skladby:

UKENA, Todd.A. Funk

ZELENKA, Ilja. Fantasie pro žestě a tympány

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru. Dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními. Předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru. Aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény. (Hodnotí vyučující.)

Minimální docházka 50 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů