Dějiny a literatura bicích nástrojů 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173DLBI3 Z 1 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 16 až 21 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen aktivní tvořivé účasti na interpretaci komorní hudby z období, kdy party bicích nástrojů nebyly obvykle exaktně určeny (antika, renesance). Je vybaven znalostí příslušného dobového instrumentáře.

Je schopen poučené interpretace barokní hudby. Má přehled o stěžejních dílech tohoto období, významných i z pohledu využití bicích nástrojů. Zná detailně pro bicí nástroje významnou literaturu období klasicismu a romantismu.

Je schopen při realizaci bohatých orchestrálních partů období impresionismu uplatnit znalost souvislostí s celkovým směřováním hudby v tomto období. Rovněž tak opačně - na základě praktické zkušenosti s těmito party je dokáže samostatně analyzovat a nacházet společná pravidla pro stylově čistou interpretaci.

Student má přehled o v symfonickém orchestru nejužívanějších nástrojích. Zná detailně historii vývoje tympánů, zvonkohry, zvonů a jim příbuzných nástrojů.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Ve třetím semestru se předmět věnuje obdobím, ve kterých byly bicí nástroje spíše upozaděny, avšak způsoby jejich užití byly poměrně značně kodifikovány. Cílem výuky je proto vybavit studenty znalostmi, umožňujícími jim tzv. poučenou interpretaci.

V tomto semestru je nejvýrazněji předmět provázán s předmětem Orchestrální party a sóla bicích.

Předmět se souběžně věnuje dvěma oblastem:

A) nástroje - archetypy, vývoj, konstrukce, funkce, uplatnění, příklady literatury s jejich využitím

B) hudební styly, pro ně typické nástroje, kompoziční postupy a interpretační přístupy, autoři, významní interpreti.

Tematické okruhy:

A/ antika, renesance, baroko, klasicismus, romantismus, impresionismus

B/ kovové idiofony období antiky, triangl, crotali, tympány, nástroje symfonického orchestru I, zvonkohra, zvony

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BECK, John. Encyclopedia of percussion. 2nd ed. New York: Routledge, c2007. ISBN 9780415971232.

BLADES, James. Percussion instruments and their history. Rev. ed. White Plains, N.Y.: Distributed by Pro/AM Music Resources, 1992. ISBN 978-0933224612.

HUTTER, Josef. Hudební nástroje. 1. vyd. Praha: František Novák, 1945.

KOTEK, Miroslav. Bicí nástroje. 1. vyd. Praha: Panton, 1983.

Diplomové práce absolventů HAMU a JAMU.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je aktivní přístup během celého semestru a přednesení referátu s písemnou přípravou v rozsahu min. jedné strany A4 – téma z okruhu „historie bicích nástrojů“.

Účast na výuce minimálně 70 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů