Dějiny a literatura bicích nástrojů 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173DLBI2 ZK 2 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel MIKOLÁŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má přehled o vzájemném působení světových kultur v důsledcích rozvoje pohybu lidí mezi jednotlivými kontinenty. Je schopen analyzovat prvky etnických vlivů v moderní hudbě, zejména v hudbě jazzové. Student je schopen nabyté teoretické vědomosti využít v praxi v rámci předmětu Jazzové konzultace. Student je schopen vybrat pro interpretaci odpovídající nástroje tak, aby bylo dosaženo stylové čistoty.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Studenti jsou vedeni ke schopnosti samostatného vyhledávání relevantních informací a jejich kritického využití pro získání přehledu o dané problematice. Zvláštní pozornost je v tomto semestru zaměřena na uvedení sumy informací do souvislostí, propojení látky předešlého semestru (zejména téma africké hudby) s tématem hudby latinské Ameriky a moderní hudby těmito vlivy utvářené - zejména hudby jazzové. V tomto semestru je obzvlášť patrné provázání předmětu s předměty Jazzové konzultace a Studio rytmus a zvuk.

Předmět se souběžně věnuje dvěma oblastem:

A) nástroje - archetypy, vývoj, konstrukce, funkce, uplatnění, příklady literatury s jejich využitím

B) hudební styly, pro ně typické nástroje, kompoziční postupy a interpretační přístupy, autoři, významní interpreti.

Tematické okruhy:

A/ Španělsko, Mauři, Latinská Amerika - historie, tradiční a moderní latinsko-americká hudba

Jazz, taneční hudba, pop, rock, country

Irsko (Skotsko)

B/ tamburina, kastaněty, etnické nástroje původních Indiánů, nástroje tradiční a moderní latinsko-americké hudby (bonga, conga, shekere atd.)

Bicí souprava, doprovodné perkuse

Bodhran

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BECK, John. Encyclopedia of percussion. 2nd ed. New York: Routledge, c2007. ISBN 9780415971232.

BLADES, James. Percussion instruments and their history. Rev. ed. White Plains, N.Y.: Distributed by Pro/AM Music Resources, 1992. ISBN 978-0933224612.

HUTTER, Josef. Hudební nástroje. 1. vyd. Praha: František Novák, 1945.

KOTEK, Miroslav. Bicí nástroje. 1. vyd. Praha: Panton, 1983.

Diplomové práce absolventů HAMU a JAMU

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení atestace je rozhodující aktivní přístup během celého semestru, schopnost samostatné práce při vyhledávání zdrojů informací – 40 %.

Přednesení referátu s písemnou přípravou v rozsahu min. 2 normostran – téma z okruhu „historie skladeb s užitím bicích nástrojů“ a ověření znalosti probraného učiva za oba semestry formou ústní zkoušky – 60 %.

Účast na výuce minimálně 70 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů