Malý buben 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173MABU2 ZK 1 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel MIKOLÁŠEK, Pavel POLÍVKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je stabilizován v základních technikách hry. Student má přehled o nejvýznamnějších interpretačních tradicích a přístupech ve svém oboru a o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Student je obeznámen i s netradičními způsoby hry na malý buben, využívajícími širokou škálu zvukových a výrazových možností.

Ovládá pravidla hry „rudimentů“.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu v druhém semestru je stabilizovat technické korekce (pokud student přišel do studia s nějakými technickými nedostatky) a pokračovat v procesu postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost.

Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Tematické okruhy:

Prohlubování základní techniky hry (výchozí pro multipercussion a další bicí nástroje) - technická cvičení pod dohledem, etudy.

Orchestrální studie - sóla a party symfonického a komorního repertoáru.

Rozšiřování repertoáru sólových koncertních skladeb pro malý buben.

Základy „marching drumming“, rudimenty.

Technická cvičení pod dohledem.

Řešení individuálních přístupů k technice hry.

Metody nácviku skladeb.

Společné hledání myšlenkového obsahu a forem jeho interpretace u sólových skladeb.

Doporučená nebo povinná literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby. Výběr konkrétních titulů je závislý na individuálních predispozicích jednotlivých studentů.

Příklad repertoáru:

Etudy pro malý buben:

AGHOSTINI, Dante. Drum Method, sešit II

BARTÓK, Béla. Koncert pro orchestr

BARTÓK, Béla. Podivuhodný mandarín

BERNSTEIN, Leonard. Candide

CIRONE, Anthony J.. Portraits in Rhythm: 50 Studies for Snare Drum

ČAJKOVSKIJ, Petr Iljič. Italské capriccio

DAWSON, Alan / DeMichael, Don. A Manual for the Modern Drummer

DEBUSSY, Claude. Nokturna

DELECLUSE, Jacques. Cinque Pieces Breves, 2. věta

DELECLUSE, Jacques. Douze etudes pour Caise-Claire

FIRTH, Vic. Snare Drum Method 1+2

LEVAN, Richard K., Interlock For Two Snare Drums

LYLLOF, Bent. Arhus Etude No.9

MARTINŮ, Bohuslav. Polní mše

MARTINŮ, Bohuslav. Symfonie č. 6

MÁSSON, Askel. Kím, 2001, Edition Bim

ORFF, Carl. Carmina Burana

Orchestrální party:

OSADCHUK, Vasilij., Etudy pro malý buben

PROKOFJEV, Sergej. Péťa a vlk

Přednesové skladby:

RIEDHAMMER, Arnold F., Challenge For Sanre Drum Solo

ROSSINI, Gioacchino. Straka zlodějka - předehra

SOMMER, Vladimír. Vokální symfonie

STONE, George Lawrence. Stick Control for the Snare Drummer

STRAUSS, Johann. Císařské valčíky

ŠOSTAKOVIČ, Dmitrij. Symfonie č. 7 „Leningradská“

VESELÝ, Miloš. Studie pro malý buben

WESSELS, Mark. A Fresh Approach to the Snare Drum

WILCOXON, Charley. Modern Rudimental Swing Solos

ŽIVKOVIČ, Nebojša Jovan. Pezzo da Concerto No.1

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení atestace je rozhodující:

50 % - výkon při přehrávce před katedrou (hodnotí komise)

50 % - iniciativa během celého semestru, tj. dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními, předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru, aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény (hodnotí vyučující)

Student musí vykazovat schopnost dalšího rozvoje technických i intelektuálních dovedností.

Minimální docházka - 50 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů