Melodické bicí nástroje 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173MEBI2 zkouška 3 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 65 až 80 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Radek KRAMPL, Daniel MIKOLÁŠEK, Oleg SOKOLOV

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu v druhém semestru je stabilizovat technické korekce (pokud student přišel do studia s nějakými technickými nedostatky) a pokračovat v procesu postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost.

Tematické okruhy:

Doplňování a prohlubování instrumentálních dovedností získaných na středním stupni vzdělání a během prvního semestru.

Analýza skladeb, stanovení koncepce nácviku, průběžná kontrola postupu, společné hledání variant pojetí skladby.

Pěstování samostatnosti při zvládání výše uvedených disciplín.

Budování repertoáru sólových skladeb pro melodické bicí nástroje, především pro marimbu a vibrafon. Konfrontace historických hudebních slohů a moderních vyjadřovacích prostředků pomocí studia transkripcí (například violoncellové sonáty upravené pro marimbu). Původní novodobé kompozice.

Výsledky učení

Student je stabilizován v oblasti základní techniky hry, je však i otevřený novým prvkům, jež získává především v kontaktu se zahraničními pedagogy a umělci při pravidelných workshopech.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby. Výběr konkrétních titulů je závislý na individuálních predispozicích jednotlivých studentů.

Příklad repertoáru:

ABE, Keiko. Frogs

CRESTON, Paul. Concertino for Marimba

GLENTWORTH, Mark. Blues for Gilbert

GLENTWORTH, Mark. Gilbert´s got a new blues

HÄNDEL, Georg Friedrich. Chaconne, arr. Bent Lylloff

MIYOSHI, Akira. Conversation

SANTANGELO, Claudio. Furioso Tango

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení atestace je rozhodující:

40 % - iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru, tj. dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními, předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru, aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény (hodnotí vyučující)

60 % – výkon u zkoušky před katedrou (hodnotí komise). Student musí předvést uspokojivý výkon ve hře na marimbu a vibrafon.

Student musí vykazovat schopnost dalšího rozvoje technických i intelektuálních dovedností.

Docházka min. 80 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů