Malý buben 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173MABU3 Z 1 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student dokáže nacházet vlastní nové cesty k obohacení škály interpretačních možností. Je schopen experimentálního hledání inovativních technik a nových zvukově výrazových prostředků.

Má přehled o významných partech malého bubnu v symfonické literatuře a dovede je zasadit do kontextu díla, zná dobové konotace včetně dobově podmíněného ideálu zvukových barev, potažmo výběru nástroje vhodného typu a konstrukce.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cílem předmětu ve třetím semestru je pokračovat v procesu postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost.

Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Vybudování reprezentativního repertoáru sólových skladeb pro malý buben. Osvojení inovativních přístupů k tvorbě zvuku. Student je veden ke sledování nejnovějších objevů sledováním koncertního dění v tuzemsku i v celém světě, včetně využití internetu.

Tematické okruhy:

Prohlubování základní techniky hry (výchozí pro multipercussion a další bicí nástroje) - technická cvičení pod dohledem, etudy.

Orchestrální studie - sóla a party symfonického a komorního repertoáru. Poslech příslušných skladeb.

Rozšiřování repertoáru sólových koncertních skladeb pro malý buben.

Náročné skladby v oboru „marching drumming“ a rudimentů.

Společné hledání optimálních efektivních metod nácviku skladeb.

Vedení k samostatnosti při hledání myšlenkového obsahu a forem jeho interpretace u sólových skladeb.

Doporučená nebo povinná literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby. Výběr konkrétních titulů je závislý na individuálních predispozicích jednotlivých studentů.

Příklad repertoáru:

Etudy pro malý buben:

AGHOSTINI, Dante. Drum Method, sešit II

AHO, Kalevi. Symfonie č. 3

BORODIN, Modest Petrovič. Polovecké tance z „Kníže Igor“

CIRONE, Anthony J.. Portraits in Rhythm: 50 Studies for Snare Drum

DAWSON, Alan / DeMichael, Don. A Manual for the Modern Drummer

DELÉCLUSE, Jacques. Douze etudes pour Caise-Claire

FINK, Siegfried. Progressive Etuden

FIRTH, Vic. Snare Drum Method 1+2

HUSA, Karel. Hudba pro Prahu 1968

KODALY, Zoltán. Háry János, Suita

KORSAKOV, Nikolaj Rimský. Španělské capriccio

N.A.R.D. (The National Association of Rudimental Drummers). 150 Rudimental Drum Solos

Orchestrální party

BOBO, Kevin. Tantrum for Snare Drum

KOSHINSKI, Gene. Swerve for Solo Snare Drum

MARKOVICH, Mitch. Tornado

Přednesové skladby:

RAVEL, Maurice. Bolero

RAVEL, Maurice. Španělská rapsodie

STONE, George Lawrence. Accents and Rebounds for the Snare Drummer

STONE, George Lawrence. Stick Control for the Snare Drum

VESELÝ, Miloš. Studie pro malý buben

WESSELS, Mark. A Fresh Approach to the Snare Drum

WILCOXON, Charley. Modern Rudimental Swing Solos

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru. Dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními. Předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru. Aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény. (Hodnotí vyučující.)

Minimální docházka - 50 %.

Poznámka

nejsou

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů