Studio rytmus a zvuk 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173SRZV6 zkouška 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Obsah

Cíl výuky:

Studenti jsou vedeni ke schopnosti samostatného vyhledávání relevantních informací a jejich kritického využití pro získání přehledu o dané problematice. Zvláštní pozornost je v posledním semestru zaměřena na uvedení sumy informací a praktických dovedností do souvislostí, na analytickou interdisciplinární syntézu všech témat frekventovaných v předešlých semestrech.

Tematické okruhy:

Opakování – shrnutí:

Studium polyrytmů, simultánních rytmů, polymetriky a komplementárních rytmů. Jejich využití při improvizaci.

Intelektuální přístup k interpretačnímu pojetí rytmických skladeb v hudbě 20. a 21. století.

Studium etnické hudby z hlediska rytmů a odlišností oproti evropskému přístupu ve vnímání času a jeho členění v hudbě (např. africké rytmy, gamelan). Indický rytmický systém „Konnakol“

Praktická cvičení komplementárních rytmů, amadindy. Vyjádření rytmu tělem.

Kultura tvorby zvuku na tradiční bicí nástroje.

Hledání nových zvukových možností bicích nástrojů.

Instrumentace jednoduché skladby, vlastní transkripce.

Práce s pamětí. Rozbor skladeb, rytmická paměť, flexibilita, zápis.

Stylovost zvuku. Výběr nástrojů, ladění blanozvučných bicích nástrojů.

Koncertní ozvučení bicích nástrojů, práce v nahrávacím studiu.

Výsledky učení

Student má teoretické znalosti o zvukových vlastnostech materiálů, bicích nástrojů historických i současných a dovede tyto znalosti uplatnit prakticky při interpretaci. Je schopen erudovaně argumentovat v dialogu se skladateli při účasti na tvorbě nových skladeb i při hledání optimálních způsobů interpretace.

Je schopen aplikovat odlišnou filosofii rytmického cítění v kulturách Asie a Afriky na hru soudobé hudby a při improvizaci.

Je exaktní v rozdělení. Dokáže se empaticky začlenit i jednoznačně vést při ansámblové hře.

Rozvíjení vztahu k novému nástroji multipercussion, a výuka nových technik s tím souvisejícíc

Rozvoj tvořivosti, vynalézavosti, vyvíjení nových zvukových zdrojů.

Poznávaní širokého spektra soudobé hudby, forem jejího zápisu, stylu a experimentů. Nalézání a zvládnutí nových technik hry.

Poznávání základní literatury pro bicí a její sluchová analýza.

Rozvíjení citu pro zvuk.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Doporučená literatura:

VLACHÝ, Václav. Praxe zvukové techniky, Muzikus, 2008, ISBN 80-86253-46-5. (elektronická kniha)

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube:

How to record drums with four microphones by Engineer Bob Clearmountain (The Rolling Stones, Bruce Springsteen) and drummer Matt Chamberlain

Hodnoticí metody a kritéria

Pro udělení atestace je rozhodující:

30 % - vypracování písemné práce v rozsahu 3 stran A4 nebo zvukové nahrávky dle zadání vyučujícího

70 % - iniciativa během celého semestru, tj. dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními, aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény (hodnotí vyučující)

Minimální účast během výuky 60 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů