Zjednodušený studijní plán Bicí nástroje (Bc) od 2022/23

Katedra bicích nástrojů

Studijní program: Bicí nástroje

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
173BICI1 Bicí nástroje 1 Z 2
173DLBI1 Dějiny a literatura bicích nástrojů 1 Z 1
108DHB1 Dějiny hudby 1 Z 3
102HVO1 Hra v orchestru 1 Z 4
173KHBN1 Komorní hra na bicí nástroje 1 Z 2
173MABU1 Malý buben 1 Z 1
173MEBI1 Melodické bicí nástroje 1 Z 2
173OPSB1 Orchestrální party a sóla bicích 1 Z 2
108RSK1 Rozbor skladeb 1 Z 2
173SBIN1 Seminář bicích nástrojů 1 Z 3
173SRZV1 Studio rytmus a zvuk 1 Z 1
173TM1 Tympány 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 27
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Bicí nástroje (Bc) volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
173BICI2 Bicí nástroje 2 ZK 3
173DLBI2 Dějiny a literatura bicích nástrojů 2 ZK 2
108DHB2 Dějiny hudby 2 ZK 3
102HVO2 Hra v orchestru 2 Z 4
173KHBN2 Komorní hra na bicí nástroje 2 Z 2
173MABU2 Malý buben 2 ZK 1
173MEBI2 Melodické bicí nástroje 2 ZK 3
173OPSB2 Orchestrální party a sóla bicích 2 Z 2
108RSK2 Rozbor skladeb 2 ZK 2
173SBIN2 Seminář bicích nástrojů 2 Z 3
173SRZV2 Studio rytmus a zvuk 2 Z 1
173TM2 Tympány 2 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Bicí nástroje (Bc) volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 3
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
173BICI3 Bicí nástroje 3 Z 3
173DLBI3 Dějiny a literatura bicích nástrojů 3 Z 1
108DHB3 Dějiny hudby 3 Z 3
102HVO3 Hra v orchestru 3 Z 4
173KHBN3 Komorní hra na bicí nástroje 3 Z 4
173MABU3 Malý buben 3 Z 1
173MEBI3 Melodické bicí nástroje 3 Z 3
173OPSB3 Orchestrální party a sóla bicích 3 Z 2
108RSK3 Rozbor skladeb 3 Z 2
173SBIN3 Seminář bicích nástrojů 3 Z 3
173SRZV3 Studio rytmus a zvuk 3 Z 1
173TM3 Tympány 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 28
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Bicí nástroje (Bc) volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
173BICI4 Bicí nástroje 4 ZK 3
173DLBI4 Dějiny a literatura bicích nástrojů 4 ZK 2
108DHB4 Dějiny hudby 4 ZK 3
102HVO4 Hra v orchestru 4 Z 4
173KHBN4 Komorní hra na bicí nástroje 4 ZK 4
173KP1 Koncertní praxe - bicí 1 Z 1
173MABU4 Malý buben 4 ZK 1
173MEBI4 Melodické bicí nástroje 4 ZK 3
173OPSB4 Orchestrální party a sóla bicích 4 Z 2
108RSK4 Rozbor skladeb 4 ZK 2
173SBIN4 Seminář bicích nástrojů 4 Z 3
173SRZV4 Studio rytmus a zvuk 4 Z 1
173TM4 Tympány 4 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 30
Povinné předměty – volitelný semestr
Kód Název Zakončení Kredity
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
Kredity se započítávají pouze v semestru, ve kterém je předmět absolvován
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Bicí nástroje (Bc) volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
předmět je možné absolvovat v libovolném semestru studia

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 2
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
173BICI5 Bicí nástroje 5 Z 3
173DLBI5 Dějiny a literatura bicích nástrojů 5 Z 1
108DHB5 Dějiny hudby 5 ZK 3
102HVO5 Hra v orchestru 5 Z 4
108HUES1 Hudební estetika 1 Z 2
173KHBN5 Komorní hra na bicí nástroje 5 Z 4
173MEBI5 Melodické bicí nástroje 5 Z 3
173OPSB5 Orchestrální party a sóla bicích 5 Z 2
173SBIN5 Seminář bicích nástrojů 5 Z 3
173SRZV5 Studio rytmus a zvuk 5 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Bicí nástroje (Bc) volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
173BICI6 Bicí nástroje 6 Z 4
173DLBI6 Dějiny a literatura bicích nástrojů 6 Z 2
102HVO6 Hra v orchestru 6 Z 4
108HUES2 Hudební estetika 2 ZK 2
173KHBN6 Komorní hra na bicí nástroje 6 Z 4
173KP2 Koncertní praxe - bicí 2 Z 1
173MEBI6 Melodické bicí nástroje 6 Z 4
173OPSB6 Orchestrální party a sóla bicích 6 ZK 2
173SBIN6 Seminář bicích nástrojů 6 Z 3
173SRZV6 Studio rytmus a zvuk 6 ZK 2
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Bicí nástroje (Bc) volitelné předměty - výběr
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 6
Celkem kreditů za ročník 60