Studio rytmus a zvuk 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173SRZV4 Z 1 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 15 až 20 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen syntézy intelektuálního (matematického) a intuitivního přístupu při interpretaci polyrytmů, komplementárních rytmů a rytmicky či metricky vícevrstevných kompozic.

Je suverénní v souhře a exaktní v rozdělení.

Je schopen instrumentovat pro bicí nástroje skladbu napsanou pro jiný nástroj (jiné nástroje).

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Důraz je položen na rozvoj tvořivosti, vynalézavosti, otevřenost pro vyvíjení nových zvukových zdrojů, odbourávání strachu z experimentu.

Pokračuje praktický trénink rytmické preciznosti a empatického vnímání rytmu při souborové hře.

Studenti jsou vedeni ke schopnosti uplatnit znalost zvukových možností bicích nástrojů při vlastní instrumentaci (adaptaci) skladeb napsaných pro jiný nástroj.

Tematické okruhy:

Intelektuální přístup k interpretačnímu pojetí rytmických skladeb v hudbě 20. a 21. století.

Studium etnické hudby z hlediska rytmů a odlišností oproti evropskému přístupu ve vnímání času a jeho členění v hudbě (např. africké rytmy, gamelan). Indický rytmický systém „Konnakol“.

Praktická cvičení komplementárních rytmů, amadindy. Vyjádření rytmu tělem.

Hledání nových zvukových možností bicích nástrojů.

Práce s pamětí. Rozbor skladeb, rytmická paměť, flexibilita, zápis.

Stylovost zvuku. Výběr nástrojů, ladění blanozvučných bicích nástrojů.

Převážně kolektivní praktická cvičení jsou doplněna individuálními konzultacemi.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

DOLEŽIL, Metod. Intonace a elementární Rytmus. Praha: Editio Supraphon, 1972.

HOJNÝ, Stanislav. Etudy (Výběr etud se zaměřením na polyrytmy.)

LOCKETT, Pete. Indian Rhythms for Drumset. Hudson Music, 2008. ISBN 978-1423456780. (Book and CD)

https://www.amazon.com/Pete-Lockett/e/B00IEDL77U%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share

MAGADINI, Peter. Polyrhythms for the Drumset. Alfred Music, 1995. ISBN 978-0897248211. (Book and CD)

https://www.amazon.com/Polyrhythms-Drumset-Book-Peter-Magadini/dp/089724821X

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky:

Okazaki, Miles– Mirror

Dave Holland Quintet – Points of view

McLaughlin, John: Shakti

YouTube:

Konnakol lessons by Selva Ganesh and John McLaughlin

https://www.youtube.com/watch?v=SthuU6hTKNQ

Konnakol lessons by B.C. Manjunath

https://www.youtube.com/watch?v=lRcne9GaKtY&t=1s

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou pro získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru (hodnotí vyučující).

Účast na přednáškách a cvičeních minimálně 60 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů