Orchestrální party a sóla bicích 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173OPSB4 zápočet 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel MIKOLÁŠEK, Šimon VESELÝ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem je zvládnout příslušné party nejen technicky ale i v kontextu zvuku celého orchestru. Důraz je kladen rovněž na stylovou čistotu předpokládající znalost zásad interpretace a zvukových kvalit nástrojů odpovídající období, ve kterém příslušná skladba vznikla. (Provázanost s předměty Dějiny a literatura bicích nástrojů a Studio rytmus a zvuk.)

Průběžně je zdokonalována pohotovost při hře z listu, a to individuálními i skupinovými cvičeními.

Studenti jsou dle možností zapojování do edukačních programů České filharmonie a dalších orchestrů.

Tematické okruhy:

Studium orchestrálních sól a partů (melodických bicích nástrojů a ostatních b.n. mimo tympánů a malého bubnu) včetně jejich zasazení do celé partitury (znalost skladeb s významnými party bicích nástrojů). Poslech a analýza skladeb.

Zdokonalování pohotovosti, hra z listu na základě průběžné harmonické a formální analýzy.

Příprava ke konkurzům do symfonických orchestrů.

Vyučující se věnuje také přípravě partů pro koncerty AKS.

Pozornost je zaměřena na party koncertatního charakteru (např. skladby O. Messiaena a Miloslava Kabeláče)

Výsledky učení

Student má přehled o základních dílech světové i domácí literatury, obsahující závažné party bicích nástrojů. Ovládá techniku nutnou ke zvládnutí náročných partů a sól.

Je schopen organicky se zapojit do zvuku celého orchestru.

Je pohotový při studiu nových partů, je schopen do značné míry realizovat vybrané orchestrální party i prima vista.

Dovede prakticky uplatnit teoretické znalosti o inspiračních zdrojích autorů. (Provázáno s předmětem Dějiny a literatura bicích nástrojů.)

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Příklad repertoáru:

DUCAS, Paul. Učeň čaroděje (zvonkohra)

KABELÁČ, Miloslav. Mysterium času (perkuse)

KABELÁČ, Miloslav. Symfonie č. 8 - Antifony

MESSIAEN, Olivier. Couleurs de la cité celeste (xylofon, marimba, perkuse)

MESSIAEN, Olivier. Exotiční ptáci (xylofon, zvonkohra, laděné zvonce)

MESSIAEN, Olivier. Chronochromie (xylofon, xylorimba, marimba, zvonkohra, perkuse)

REVUELTAS, Silvestre. Sensemayá (xylofon)

SAENT-SAËNS, Camille. Dance Macabre (xylofon)

STRAVINSKÝ, Igor. Svatby (xylofon)

WIDMANN, Jörg. Ad absurdum (marimba)

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky, YouTube

Poslech zkoušek a koncertů. Aktivní účast na edukačních programech České filharmonie.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru, znalost literatury. Dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními. Aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény. (Hodnotí vyučující.)

Minimální účast na cvičeních je 60 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost LIC-0028
Učebna bicích č. 28

(Lichenštejnský palác)
MIKOLÁŠEK D.
15:45–16:30
(paralelka 1)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Čt 15:45–16:30 Daniel MIKOLÁŠEK Učebna bicích č. 28
Lichenštejnský palác
paralelka 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů