Malý buben 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173MABU1 Z 1 10 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 18 až 23 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel MIKOLÁŠEK, Pavel POLÍVKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je schopen analyzovat pozitivní i negativní aspekty vlastní techniky hry. Dokáže efektivně pracovat na zdokonalování techniky.

Ví, jakým způsobem odstraňovat případné nedostatky. Je schopen i v etudách uplatnit prvek hudebnosti.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Součást hlavního oboru. V prvním semestru je nutná revize základní techniky hry (výchozí pro multipercussion a další bicí nástroje) a vyhodnocení individuálních dispozic jednotlivých studentů. Podle výsledku pak zaměření se na příslušný segment (např. držení paliček, vedení úhozu, rytmické cítění atd.)

Rozvinutí dovedností získaných při středoškolském studiu (odstranění případných nedostatků)

Cílem výuky v prvním semestru je také zahájit proces postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost.

Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Tematické okruhy:

Revize základní techniky hry (výchozí pro multipercussion a další bicí nástroje)

Etudy.

Orchestrální studie - sóla a party symfonického a komorního repertoáru.

Sólové koncertní skladby pro malý buben.

Základy „marching drumming“, rudimenty.

Technická cvičení pod dohledem.

Řešení individuálních přístupů k technice hry.

Metody nácviku skladeb.

Společné hledání myšlenkového obsahu a forem jeho interpretace u sólových skladeb.

Doporučená nebo povinná literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby. Výběr konkrétních titulů je závislý na individuálních predispozicích jednotlivých studentů.

Příklad repertoáru:

Etudy pro malý buben:

BRITTEN, Benjamin. Válečné requiem

DELECLUSE, Jacques. Douze etudes pour Caise-Claire

FIRTH, Vic. Snare Drum Method 1+2

GERSHWIN, George. Američan v Paříži

LUKÁŠ, Zdeněk. Koncert pro violu

MARTINŮ, Bohuslav. Klavirní koncert č. 4 „Inkantace“

MARTINŮ, Bohuslav. Rapsodie, koncert pro violu a orchestr

N.A.R.D. (The National Association of Rudimental Drummers). 150 Rudimental Drum Solos

Orchestrální party:

OSADCHUK, V., Etudy pro malý buben

PROKOFJEV, Sergej. Romeo a Julie, baletní suita

RAVEL, Maurice. Alborada del gracioso

RAVEL, Maurice. Dafnis a Chloe, suita č.2

STONE, George Lawrence. Stick Control for the Snare Drummer

STRAUSS, Johann. Radeckého pochod

STRAVINSKY, Igor. Petruška (1911)

STRAVINSKY, Igor. Petruška (1947)

SUK, Josef. V nový život

VESELÝ, Miloš. Studie pro malý buben

WESSELS, Mark. A Fresh Approach to the Snare Drum

WILCOXON, Charley. Modern Rudimental Swing Solos

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru. Dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními. Předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru. Aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény. (Hodnotí vyučující.)

Minimální docházka - 50 %.

Poznámka

Doporučeno opakované zapsání předmětu.

Další informace

Předmět lze absolvovat opakovaně

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů