Bicí nástroje 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173BICI1 zápočet 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Ladislav BILAN, Daniel MIKOLÁŠEK, Oleg SOKOLOV

Obsah

Cíl výuky:

Cílem předmětu v prvním semestru je napravit dílčí technické nedostatky (pokud student s nějakými do studia přichází) a zahájit proces postupného rozvíjení individuálního hudebního projevu studenta s důrazem na jeho vlastní uměleckou tvořivost.

Individuální výuka je zaměřena na rozvoj studenta po stránce umělecké i technické. Student se seznamuje s nejvýznamnějšími interpretačními tradicemi a přístupy ve svém oboru a zároveň získává přehled o specifických rysech hudby různých stylových a žánrových okruhů.

Tematické okruhy:

Revize technického vybavení získaného středoškolským studiem - pohybové stereotypy, držení paliček, vedení úhozu. V případě potřeby nabídka alternativních technik hry.

Analýza skladeb, stanovení koncepce nácviku, průběžná kontrola postupu, společné hledání variant pojetí skladby.

Zahájení procesu pěstování samostatnosti při zvládání výše uvedených disciplín.

Budování repertoáru sólových skladeb pro bicí nástroje, především pro multipercussion. Základní akcent je položen na interpretaci hudby 20. století, přinášející právě oboru bicích nástrojů kvalitativně zcela nové zvukové možnosti, vyjadřovací prostředky i techniky hry. V neposlední řadě klade hudba 20. století nové nároky na intelektuální přístup k interpretačnímu pojetí skladby i její realizaci.

Výsledky učení

Student má přehled o variantách techniky hry, je schopen samostatně se rozhodnout pro optimální individuální výběr.

Student je schopen identifikovat případné nedostatky v technice své hry a ví, jakým způsobem pracovat na jejich odstranění.

Neomezuje se pouze na techniku hry, stejnou pozornost od začátku věnuje i komplexnímu přístupu k nácviku přednesových skladeb - je schopen analýzy skladby, formulace interpretačního záměru a jeho realizace.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby. Výběr konkrétních titulů je závislý na individuálních predispozicích jednotlivých studentů.

Příklad repertoáru:

LOUDOVÁ, Ivana. Agamemnon

MANCINI, David. Latin Journey

MATOUŠEK, Lukáš. Aztékové.

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru. Dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními. Předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru. Aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény. (Hodnotí vyučující.)

Docházka min. 80 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů