Tisk studijního plánu

Studijní plán Bicí nástroje (Bc) od 2022/23 – 1. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Bicí nástroje 173BICI1 Z 2 1CT 173BICI2 ZK 3 1CT
Malý buben 173MABU1 Z 1 10CS 173MABU2 ZK 1 10CS
Melodické bicí nástroje 173MEBI1 Z 2 1CT 173MEBI2 ZK 3 1CT
Tympány 173TM1 Z 1 10CS 173TM2 ZK 1 10CS
Minimální počet kreditů za semestr 6 8
Povinné předměty
Hra v orchestru 102HVO1 Z 4 48CS 102HVO2 Z 4 48CS
Komorní hra na bicí nástroje 173KHBN1 Z 2 2ST 173KHBN2 Z 2 2ST
Orchestrální party a sóla bicích 173OPSB1 Z 2 1CT 173OPSB2 Z 2 1CT
Seminář bicích nástrojů 173SBIN1 Z 3 2CT 173SBIN2 Z 3 2CT
Studio rytmus a zvuk 173SRZV1 Z 1 1CT 173SRZV2 Z 1 1CT
Minimální počet kreditů za semestr 12 12
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Anglický jazyk pro odborné účely 702HAOU1 ZK 3 2ST 702HAOU2 ZK 3 2ST
Dějiny a literatura bicích nástrojů 173DLBI1 Z 1 1ST 173DLBI2 ZK 2 1ST
Dějiny hudby 108DHB1 Z 3 2PT 108DHB2 ZK 3 2PT
Rozbor skladeb 108RSK1 Z 2 2ST 108RSK2 ZK 2 2ST
Minimální počet kreditů za semestr 9 10
Povinně volitelné předměty
Teoretický základ - povinný výběr pro 3. ročník studia V této skupině musíte během celého studia získat alespoň 2 kredity
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Bicí nástroje (Bc) volitelné předměty - výběr
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 27 30
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 3 0
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30

PLÁN VZNIKLÝ KOPIÍ Z PLÁNU 173BN-B

Bicí nástroje (Bc) volitelné předměty - výběr [173BNBVV]

Předměty 173MBU1 a 173MBU2, 173TYM1 a 173TYM2 lze zapsat jako volitelné opakovaně ve 2. a 3. roč. BC studia.

Bicí nástroje - pedagogické minimum [173BNPM]

Pedagogické minimum lze absolvovat pouze jedenkrát v rámci celého studia (bc, mg) jedné specializace/jednoho programu.

Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Tympány 1 (173TM1) PZ Absolventským výkonem
Tympány 2 (173TM2) PZ Absolventským výkonem
Tympány 3 (173TM3) PZ Absolventským výkonem
Tympány 4 (173TM4) PZ Absolventským výkonem
Bicí nástroje 1 (173BICI1) PZ Absolventským výkonem
Bicí nástroje 2 (173BICI2) PZ Absolventským výkonem
Bicí nástroje 3 (173BICI3) PZ Absolventským výkonem
Bicí nástroje 4 (173BICI4) PZ Absolventským výkonem
Bicí nástroje 5 (173BICI5) PZ Absolventským výkonem
Bicí nástroje 6 (173BICI6) PZ Absolventským výkonem
Melodické bicí nástroje 1 (173MEBI1) PZ Absolventským výkonem
Melodické bicí nástroje 2 (173MEBI2) PZ Absolventským výkonem
Melodické bicí nástroje 3 (173MEBI3) PZ Absolventským výkonem
Melodické bicí nástroje 5 (173MEBI5) PZ Absolventským výkonem
Melodické bicí nástroje 6 (173MEBI6) PZ Absolventským výkonem
Malý buben 1 (173MABU1) PZ Absolventským výkonem
Malý buben 3 (173MABU3) PZ Absolventským výkonem
Malý buben 4 (173MABU4) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 1 (102HVO1) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 2 (102HVO2) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 3 (102HVO3) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 4 (102HVO4) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 5 (102HVO5) PZ Absolventským výkonem
Hra v orchestru 6 (102HVO6) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra na bicí nástroje 1 (173KHBN1) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra na bicí nástroje 2 (173KHBN2) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra na bicí nástroje 5 (173KHBN5) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra na bicí nástroje 6 (173KHBN6) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra na bicí nástroje 3 (173KHBN3) PZ Absolventským výkonem
Malý buben 2 (173MABU2) PZ Absolventským výkonem
Melodické bicí nástroje 4 (173MEBI4) PZ Absolventským výkonem
Komorní hra na bicí nástroje 4 (173KHBN4) PZ Absolventským výkonem
Dějiny a literatura bicích nástrojů 1 (173DLBI1) ZT Teoretická ústní zkouška (S173TUZ)
Dějiny a literatura bicích nástrojů 2 (173DLBI2) ZT
Dějiny a literatura bicích nástrojů 3 (173DLBI3) ZT
Dějiny a literatura bicích nástrojů 4 (173DLBI4) ZT
Dějiny a literatura bicích nástrojů 5 (173DLBI5) ZT
Dějiny a literatura bicích nástrojů 6 (173DLBI6) ZT