Orchestrální party a sóla bicích 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173OPSB2 zápočet 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav MAZÁČEK, Daniel MIKOLÁŠEK, Pavel POLÍVKA, Šimon VESELÝ

Obsah

Cíl výuky:

Cílem je zvládnout příslušné party nejen technicky ale i v kontextu zvuku celého orchestru. Důraz je kladen rovněž na stylovou čistotu předpokládající znalost zásad interpretace a zvukových kvalit nástrojů odpovídající období, ve kterém příslušná skladba vznikla. (Provázanost s předměty Dějiny a literatura bicích nástrojů a Studio rytmus a zvuk.)

Studenti jsou seznámeni s problematikou konkurzních řízení včetně seznamu orchestrálních partů a sól, statisticky nejčastěji se vyskytujících při konkurzech v ČR a v zahraničí.

Průběžně je zdokonalována pohotovost při hře z listu, a to individuálními i skupinovými cvičeními.

Tematické okruhy:

Studium orchestrálních sól a partů (melodických bicích nástrojů a ostatních b.n. mimo tympánů a malého bubnu) včetně jejich zasazení do celé partitury (znalost skladeb s významnými party bicích nástrojů). Poslech a analýza skladeb.

Zdokonalování pohotovosti, hra z listu na základě průběžné harmonické a formální analýzy. Kolektivní trénink hry z listu - například barokní vícehlasy, jazzové etudy.

Příprava ke konkurzům do symfonických orchestrů.

Vyučující se věnuje také přípravě partů pro koncerty AKS.

Výsledky učení

Student má přehled o základních dílech světové i domácí literatury, obsahující závažné party bicích nástrojů. Ovládá techniku nutnou ke zvládnutí náročných partů a sól.

Je schopen organicky se zapojit do zvuku celého orchestru.

Je pohotový při studiu nových partů, je schopen do značné míry realizovat vybrané orchestrální party i prima vista.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Příklad repertoáru:

BERLIOZ, Hector. Fantastická symfonie (velký buben)

ČAJKOVSKÝ, Petr Iljič. Symfonie „Manfred“ (velký buben, činely, tamburína)

ČAJKOVSKÝ, Petr Iljič. Symfonie č. 4 - finale (velký buben, činely)

DVOŘÁK, Antonín. Karneval (tamburína)

JARRE, Maurice. Suite ancinne - Gigue, Alphonse Leduc 21697

KASAL, Jan. Systemizace orchestrálních partů, magisterská práce, HAMU

KRAFT, William. Vintage Renaissance (tamburína)

MARTINŮ, Bohuslav. Inkantace (perkuse, xylofon - souhra)

MARTINŮ, Bohuslav. Symfonie č. 4 (perkuse)

PROKOFJEV, Sergej. Romeo a Julie - suity 1 a 2 (zvonkohra, xylofon)

SMETANA Bedřich. Má vlast (činely, triangl)

STRAVINSKÝ, Igor. Svěcení jara (velký buben)

ŠOSTAKOVIČ, Dmitrij. Šroub - Conciliator (xylofon)

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky, YouTube

Poslech zkoušek a koncertů. Aktivní účast na edukačních programech České filharmonie.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru, znalost literatury. Dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními. Aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény. (Hodnotí vyučující.)

Minimální účast ve cvičeních je 60 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů