Orchestrální party a sóla bicích 1

Předmět není vypsán Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173OPSB1 zápočet 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav MAZÁČEK, Daniel MIKOLÁŠEK, Pavel POLÍVKA

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má přehled o základních dílech světové i domácí literatury, obsahující závažné party bicích nástrojů.

Je schopen se zapojit organicky do zvuku celého orchestru.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

V prvním semestru je na základě zjištění, s jakými skladbami studenti již přišli do praktického kontaktu, upřesněn studijní plán.

Cílem je zvládnout příslušné party nejen technicky ale i v kontextu zvuku celého orchestru. Důraz je kladen rovněž na stylovou čistotu předpokládající znalost zásad interpretace a zvukových kvalit nástrojů odpovídající období, ve kterém příslušná skladba vznikla. (Provázanost s předměty Dějiny a literatura bicích nástrojů a Studio rytmus a zvuk.)

Průběžně je zdokonalována pohotovost při hře z listu, a to individuálními i skupinovými cvičeními.

Tematické okruhy:

Studium orchestrálních sól a partů (melodických bicích nástrojů a ostatních b.n. mimo tympánů a malého bubnu) včetně jejich zasazení do celé partitury (znalost skladeb s významnými party bicích nástrojů). Poslech a analýza skladeb.

Zdokonalování pohotovosti, hra z listu na základě průběžné harmonické a formální analýzy.

Příprava ke konkurzům do symfonických orchestrů.

Pozornost je zaměřena na skladby francouzských impresionistů, z domácí tvorby pak například na dílo Leoše Janáčka.

Vyučující se věnuje také přípravě partů pro koncerty AKS.

Doporučená nebo povinná literatura

Příklad repertoáru:

BRITTEN, Benjamin. Průvodce mladého člověka orchestrem (xylofon)

DEBUSSY, Claude. Moře (zvonkohra)

JANÁČEK, Leoš. Její pastorkyňa (xylofon)

JANÁČEK, Leoš. Taras Bulba (zvony, činely)

JANÁČEK, Leoš. Z mrtvého domu - předehra (perkuse)

PAVLICA, Jiří. Missa Brevis (zvony)

RAVEL, Maurice. Dafnis a Chloé, suita (zvonkohra, tamburína, perkuse)

RAVEL, Maurice. Má matka husa (xylofon, zvonkohra)

RAVEL, Maurice. Španělská rapsodie (tamburína, kastaněty)

SAINT-SAENS, Camille. Karneval zvířat (xylofon, zvonkohra)

STRAVINSKÝ, Igor. Petruška (xylofon, zvonkohra, tamburína, perkuse)

STRAVINSKÝ, Igor. Pták ohnivák (xylofon)

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky, YouTube

Poslech zkoušek a koncertů. Aktivní účast na edukačních programech České filharmonie.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru, znalost literatury. Dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními. Aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény. (Hodnotí vyučující.)

Minimální účast ve cvičeních je 60 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů