Orchestrální party a sóla bicích 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173OPSB1 zápočet 2 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 41 až 51 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Daniel MIKOLÁŠEK, Šimon VESELÝ

Obsah

Cíl výuky:

V prvním semestru je na základě zjištění, s jakými skladbami studenti již přišli do praktického kontaktu, upřesněn studijní plán.

Cílem je zvládnout příslušné party nejen technicky ale i v kontextu zvuku celého orchestru. Důraz je kladen rovněž na stylovou čistotu předpokládající znalost zásad interpretace a zvukových kvalit nástrojů odpovídající období, ve kterém příslušná skladba vznikla. (Provázanost s předměty Dějiny a literatura bicích nástrojů a Studio rytmus a zvuk.)

Průběžně je zdokonalována pohotovost při hře z listu, a to individuálními i skupinovými cvičeními.

Tematické okruhy:

Studium orchestrálních sól a partů (melodických bicích nástrojů a ostatních b.n. mimo tympánů a malého bubnu) včetně jejich zasazení do celé partitury (znalost skladeb s významnými party bicích nástrojů). Poslech a analýza skladeb.

Zdokonalování pohotovosti, hra z listu na základě průběžné harmonické a formální analýzy.

Příprava ke konkurzům do symfonických orchestrů.

Pozornost je zaměřena na skladby francouzských impresionistů, z domácí tvorby pak například na dílo Leoše Janáčka.

Vyučující se věnuje také přípravě partů pro koncerty AKS.

Výsledky učení

Student má přehled o základních dílech světové i domácí literatury, obsahující závažné party bicích nástrojů.

Je schopen se zapojit organicky do zvuku celého orchestru.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Literatura

Příklad repertoáru:

BRITTEN, Benjamin. Průvodce mladého člověka orchestrem (xylofon)

DEBUSSY, Claude. Moře (zvonkohra)

JANÁČEK, Leoš. Její pastorkyňa (xylofon)

JANÁČEK, Leoš. Taras Bulba (zvony, činely)

JANÁČEK, Leoš. Z mrtvého domu - předehra (perkuse)

PAVLICA, Jiří. Missa Brevis (zvony)

RAVEL, Maurice. Dafnis a Chloé, suita (zvonkohra, tamburína, perkuse)

RAVEL, Maurice. Má matka husa (xylofon, zvonkohra)

RAVEL, Maurice. Španělská rapsodie (tamburína, kastaněty)

SAINT-SAENS, Camille. Karneval zvířat (xylofon, zvonkohra)

STRAVINSKÝ, Igor. Petruška (xylofon, zvonkohra, tamburína, perkuse)

STRAVINSKÝ, Igor. Pták ohnivák (xylofon)

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky, YouTube

Poslech zkoušek a koncertů. Aktivní účast na edukačních programech České filharmonie.

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru, znalost literatury. Dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními. Aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény. (Hodnotí vyučující.)

Minimální účast ve cvičeních je 60 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů