Dějiny a literatura bicích nástrojů 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173DLBI6 Z 2 1 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 40 až 50 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student má přehled o autorech píšících pro bicí nástroje, a to ve všech oblastech hudby, zejména pak sólové a komorní. Je schopen sestavit dramaturgii koncertu bicích nástrojů.

Student má solidní znalost teoretických a historických kontextů, v nichž se hudba praktikuje a prezentuje, včetně řady hudebních stylů a odpovídajících uměleckých tradic.

Je schopen kriticky sledovat vývoj dění na světových pódiích, má přehled o význačných světových interpretech historie i současnosti.

Díky velkému množství různých informačních zdrojů (biografie, autobiografie, encyklopedie, dokumenty, nahrávky, notové materiály a partitury) si student sám tvoří svůj názor na konkrétní problematiku.

Student se orientuje v hudebních formách, je schopen stručné analýzy skladby.

Orientuje se v komplikované, často až zmatené terminologii, vyskytující se v symfonických, komorních i sólových partech bicích nástrojů.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Cíle pátého a šestého semestru se překrývají, neboť většina autorů tvořila jak skladby komorní, tak skladby sólové. Nicméně větší pozornost je v šestém semestru věnována skladatelům, jejichž těžištěm tvorby je hudba sólová.

Pozornost je soustředěna zejména na téma, které student zpracovává ve své diplomové práci.

Tematické okruhy:

A/ 20. a 21. století – sólová literatura, význační světoví i sóloví interpreti

Příprava bakalářské diplomové práce

B/ Multiperkuse, marimba.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BECK, John. Encyclopedia of percussion. 2nd ed. New York: Routledge, c2007. ISBN 9780415971232.

BLADES, James. Percussion instruments and their history. Rev. ed. White Plains, N.Y.: Distributed by Pro/AM Music Resources, 1992. ISBN 978-0933224612.

HUTTER, Josef. Hudební nástroje. 1. vyd. Praha: František Novák, 1945.

KLEIBL, Martin. Koncepce základního uměleckého vzdělávání ve hře na bicí nástroje, JAMU, Brno 2018.

KOTEK, Miroslav. Bicí nástroje. 1. vyd. Praha: Panton, 1983.

Diplomové práce absolventů HAMU a JAMU

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je aktivní přístup během semestru, schopnost samostatné práce při vyhledávání zdrojů informací a přednesení referátu – představení své diplomové práce.

Účast na výuce minimálně 70 %.

Poznámka

Nejsou.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů