Komorní hra na bicí nástroje 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173KHBN1 zápočet 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav MAZÁČEK, Daniel MIKOLÁŠEK, Šimon VESELÝ

Obsah

Cíl výuky:

Seznámení s principy kolektivní interpretace

Revize zkušeností s komorní hrou během středoškolského vzdělávání

Odhalení individuálních specifik jednotlivých studentů

Tematické okruhy:

Budování koncertního repertoáru od skladeb pro dva hráče až po velké ansámbly bicích nástrojů (6 a více hráčů)

Transkripce barokních skladeb pro marimbu

Kolektivní hra z listu

Pěstování kolektivního ducha tvorby - sjednocení interpretačního záměru, pěstování absolutní preciznosti v souhře

Komorní skladby s výrazným podílem bicích nástrojů - kromě výše uvedeného důraz na vnímání a zohlednění specifik kooperujících nástrojů - dech, ozev, dynamická úroveň, charakter barvy zvuku apod.

Poslech a analýza dostupných nahrávek studovaných skladeb v podání jiných interpretů.

Výsledky učení

Student je obeznámen s principy kolektivní interpretace.

Je schopen identifikovat své nedostatky. Je schopen sebereflexe, dokáže rozlišit, kdy je případný nesoulad zaviněn jím samým a kdy spoluhráčem. Je otevřený konstruktivní kritice, kterou dokáže zužitkovat ve svůj prospěch.

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby. Výběr konkrétních titulů je závislý na individuálních predispozicích jednotlivých studentů.

Příklad repertoáru:

BACH, Johann Sebastian. Praeludium č.2 - Wohlteprerierte Klavier (úprava pro vibrafon a marimbu)

BARTÓK, Béla. Sonáta pro dva klavíry a bicí nástroje

HAASE, Miloš. Větrná růžice

HAYDN, Joseph. Divertimento. Úprava pro vibrafon a marimbu Fink Siegfried

REICH, Steve. Clapping Music

SVOBODA, Tomáš. Duo

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru, tj. dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními, předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru, aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény.

Aktivní a vstřícná komunikace v kolektivu souborové hry. (Hodnotí vyučující.) Docházka min. 60 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů