Komorní hra na bicí nástroje 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
173KHBN1 Z 2 2 hodiny SEMINÁŘŮ týdně (45 minut), 32 až 42 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Daniel MIKOLÁŠEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Václav MAZÁČEK, Daniel MIKOLÁŠEK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je obeznámen s principy kolektivní interpretace.

Je schopen identifikovat své nedostatky. Je schopen sebereflexe, dokáže rozlišit, kdy je případný nesoulad zaviněn jím samým a kdy spoluhráčem. Je otevřený konstruktivní kritice, kterou dokáže zužitkovat ve svůj prospěch.

Forma studia

seminář

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Seznámení s principy kolektivní interpretace

Revize zkušeností s komorní hrou během středoškolského vzdělávání

Odhalení individuálních specifik jednotlivých studentů

Tematické okruhy:

Budování koncertního repertoáru od skladeb pro dva hráče až po velké ansámbly bicích nástrojů (6 a více hráčů)

Transkripce barokních skladeb pro marimbu

Kolektivní hra z listu

Pěstování kolektivního ducha tvorby - sjednocení interpretačního záměru, pěstování absolutní preciznosti v souhře

Komorní skladby s výrazným podílem bicích nástrojů - kromě výše uvedeného důraz na vnímání a zohlednění specifik kooperujících nástrojů - dech, ozev, dynamická úroveň, charakter barvy zvuku apod.

Poslech a analýza dostupných nahrávek studovaných skladeb v podání jiných interpretů.

Doporučená nebo povinná literatura

Seznam literatury bude průběžně doplňován o nově vznikající skladby. Výběr konkrétních titulů je závislý na individuálních predispozicích jednotlivých studentů.

Příklad repertoáru:

BACH, Johann Sebastian. Praeludium č.2 - Wohlteprerierte Klavier (úprava pro vibrafon a marimbu)

BARTÓK, Béla. Sonáta pro dva klavíry a bicí nástroje

HAASE, Miloš. Větrná růžice

HAYDN, Joseph. Divertimento. Úprava pro vibrafon a marimbu Fink Siegfried

REICH, Steve. Clapping Music

SVOBODA, Tomáš. Duo

Ve všech případech se jedná o hudebniny, vydání libovolné.

Studijní pomůcky

Audio / video nahrávky

YouTube

Hodnoticí metody a kritéria

Podmínkou získání zápočtu je iniciativa a tvůrčí přístup během celého semestru, tj. dostatečný objem času věnovaný samostatnému nácviku a evidentní snaha o pokrok mezi jednotlivými cvičeními, předkládání vlastních návrhů, zejména v oblasti interpretačního pojetí skladeb i jejich výběru, aktivní sledování domácí i zahraniční koncertní scény.

Aktivní a vstřícná komunikace v kolektivu souborové hry. (Hodnotí vyučující.) Docházka min. 60 %.

Poznámka

není

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů