Ansámblová hra 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174AHJZ3 zápočet 6 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 132 až 162 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David DORŮŽKA, Jaromír HONZÁK, Vojtěch PROCHÁZKA, Luboš SOUKUP

Obsah

Předmět Ansámblová hra slouží k praktickému procvičení všech znalostí a dovedností získaných při studiu ostatních předmětů. Je jakýmsi ověřením toho, že získané znalosti a dovednosti umí student prakticky využít. Hra v ansámblu patří k základním schopnostem jazzového hudebníka.

V ansámblové hře si student procvičuje své schopnosti skupinové hudební interakce a komunikace a schopnost stát se organickou součástí ansámblu libovolného stylového zaměření. Cílem je osvojení přístupu, kdy prospěch celku je nadřazen individuálnímu zájmu, tj. člen ansámblu hraje tak, aby podpořil vyznění celku, nikoli strhával pozornost sám na sebe.

Předmět Ansámblová hra je koncipován tak, že jednotlivé ansámblové projekty jsou věnovány tvorbě konkrétního jazzového velikána libovolné epochy jazzového vývoje, případně mají jinak definované specifické kompozičně - aranžérské zaměření.

Tematické okruhy:

1.GEORGE RUSSELL – ansámbl věnovaný tvorbě tohoto jazzového tvůrce

2.DAVE BRUBECK – ansámbl věnovaný tvorbě tohoto jazzového tvůrce

3.BOB BROOKMEYER – ansámbl věnovaný tvorbě tohoto jazzového tvůrce

4.HORACE SILVER – ansámbl věnovaný tvorbě tohoto jazzového tvůrce

Výsledky učení

Student prokazuje silnou schopnost sebemotivace a sebekázně, včetně schopnosti samostudia při přípravě na soustavné budoucí vzdělávání s ohledem na udržitelnou profesní dráhu. Má schopnost naslouchat, spolupracovat a upřednostňovat společný zájem před prosazením vlastního názoru. Je flexibilní a schopný rychle si v reálném čase osvojovat znalosti a využívá svou představivost, intuici a emocionální porozumění, přemýšlí a pracuje tvořivě, flexibilně a adaptivně.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 2, Ansámblová hra 2, Rytmický ansámbl 2, Improvizace jazzových nástrojů 2, Jazzová teorie 2, Sluchový trénink 2

Korekvizity: Hra na nástroj 3, Rytmický ansámbl 3, Improvizace jazzových nástrojů 3, Jazzová teorie 3, Sluchový trénink 3, Dějiny jazzové hudby 1

Literatura

Doporučená literatura:

AEBERSOLD, Jamey. Combo rehearsal guidelines. New Albany: Jamey Aebersold, 1980.

SILVER, Horace. Song for my Father [zvukový záznam na CD]. New York: Capitol Records, 1989.

Zvukové záznamy ve formátu MP3 uložené v soukromém archivu vyučujícího a na Katedře jazzové hudby HAMU:

BROOKMEYER, Bob. Misty.

BRUBECK, Dave. Take Five.

RUSSELL, George. Jazz in the space age

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na cvičeních, účast na závěrečném koncertu

Další požadavky: docházka 100% – výuka probíhá blokově ve třech po sobě jdoucích dnech

Poznámka

V PŘÍPRAVĚ

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů