Rytmický ansámbl 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174RA6 ZK 4 28 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 79 až 99 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student se orientuje v brazilské hudební tradici.

Student je schopen sám přepsat rytmické, melodické i harmonické složky předložených nahrávek.

Student je otevřený experimentům. Zodpovědně a bez předsudků dovede pracovat s neobvyklými formami zápisu. Je inovativní při hledání optimálních řešení při interpretaci skladeb.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 5, Ansámblová hra 5, Rytmický ansámbl 5, Improvizace jazzových nástrojů 5, Jazzová teorie 5, Dějiny jazzové hudby 3

Korekvizity: Hra na nástroj 6, Ansámblová hra 6, Improvizace jazzových nástrojů 6, Jazzová teorie 6

Obsah kurzu

Rytmický ansámbl 6 je společný předmět všech bakalářských ročníků, který se zaměřuje na výuku rytmů, a to především s pomocí principů, které vycházejí z tradiční západoafrické hudby. Právě z tohoto hudebního odvětví totiž pochází základní rytmický materiál, který se posléze v rámci otrokářských cest dostal v různých formách jak do Severní, tak i do Jižní Ameriky a jeho následný rozvoj dal vznik různým dalším žánrům, které jsou dnes nutnou součástí výrazového slovníku jazzového hudebníka.

Studenti se v průběhu studia snaží ztotožnit s různými hudebními styly, které vycházejí z orální tradice a kde se může stát, že taktová čára, stejně jako první doba, nehraje důležitou roli, existuje-li vůbec. Všichni si během studia zahrají na různé tradiční perkuse a naučí se vnímat nepravidelné rytmické patterny (tzv. clave), do kterých poté musí napasovat svůj vlastní improvizační jazyk. Tyto rytmické dovednosti vyžadují několikaleté úsilí, které lze dále rozvíjet po celý život. Výuka tohoto předmětu klade důraz na hudební praxi, jelikož staví na hudebních tradicích, kde se nachází minimum teorie a teoretických materiálů. Studenti se většinu hudby učí po sluchu a jsou vedeni k tomu, aby byli schopni sami přepisovat rytmické, melodické i harmonické složky předložených nahrávek.

Tematické okruhy:

Brazilská hudební tradice

a)Zvládnutí rytmických podkladů pro žánry jako Samba, Choro, Bossa Nova a Baiao

b)Brazilský swing

c)Aplikace tradičních rytmů do soudobého jazzu – náhled na hudbu autorů jako Egbergo Gismonti, Hermeto Pascoal či Chico Pinheiro

Doporučená nebo povinná literatura

GILBERTO, João. Amoroso/Brasil [zvukový záznam na CD]. Burbank: Warner Bros., 1997.

GISMONTI, Egberto. Alma [zvukový záznam na CD]. Mnichov: Carmo, 1996.

GONZAGA, Luis. Asa Branca [zvukový záznam na CD]. Rio de Janeiro: RCA Camden, 1975.

PASCOAL, Hermeto. Mundo Verde Esperança [zvukový záznam na CD]. Rio de Janeiro: Radio Mec Brasil, 2003.

PINHEIRO, Chico. Chico Pinheiro [zvukový záznam na CD]. Rio de Janeiro: Boscoito Fino, 2007.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti prezentují repertoár, kterému se během prvního roku studia věnovali, na závěrečném koncertě.

aktivní účast na cvičeních

Další požadavky: docházka minimálně 50%

Poznámka

nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů