Ansámblová hra 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174AHJZ5 zápočet 6 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 132 až 162 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David DORŮŽKA, Jaromír HONZÁK, Vojtěch PROCHÁZKA, Luboš SOUKUP

Obsah

Předmět Ansámblová hra slouží k praktickému procvičení všech znalostí a dovedností získaných při studiu ostatních předmětů. Je jakýmsi ověřením toho, že získané znalosti a dovednosti umí student prakticky využít. Hra v ansámblu patří k základním schopnostem jazzového hudebníka.

V ansámblové hře si student procvičuje své schopnosti skupinové hudební interakce a komunikace a schopnost stát se organickou součástí ansámblu libovolného stylového zaměření. Cílem je osvojení přístupu, kdy prospěch celku je nadřazen individuálnímu zájmu, tj. člen ansámblu hraje tak, aby podpořil vyznění celku, nikoli strhával pozornost sám na sebe.

Předmět Ansámblová hra je koncipován tak, že jednotlivé ansámblové projekty jsou věnovány tvorbě konkrétního jazzového velikána libovolné epochy jazzového vývoje, případně mají jinak definované specifické kompozičně - aranžérské zaměření.

Tematické okruhy:

1.CHARLIE MINGUS – ansámbl věnovaný tvorbě tohoto jazzového tvůrce

2.ORNETTE COLEMAN – ansámbl věnovaný tvorbě tohoto jazzového tvůrce

3.ALBERT AYLER – ansámbl věnovaný tvorbě tohoto jazzového tvůrce

4.PAUL BLEY – ansámbl věnovaný tvorbě tohoto jazzového tvůrce

Výsledky učení

Student prokazuje silnou schopnost sebemotivace a sebekázně, včetně schopnosti samostudia při přípravě na soustavné budoucí vzdělávání s ohledem na udržitelnou profesní dráhu. Má schopnost naslouchat, spolupracovat a upřednostňovat společný zájem před prosazením vlastního názoru. Je flexibilní a schopný rychle si v reálném čase osvojovat znalosti a využívá svou představivost, intuici a emocionální porozumění, přemýšlí a pracuje tvořivě, flexibilně a adaptivně.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 4, Ansámblová hra 4, Rytmický ansámbl 4, Improvizace jazzových nástrojů 4, Jazzová teorie 4, Sluchový trénink 4, Dějiny jazzové hudby 2

Korekvizity: Hra na nástroj 5, Rytmický ansámbl 5, Improvizace jazzových nástrojů 5, Jazzová teorie 5, Dějiny jazzové hudby 3

Literatura

Doporučená literatura:

AEBERSOLD, Jamey. Combo rehearsal guidelines. New Albany: Jamey Aebersold, 1980.

Zvukové záznamy ve formátu MP3 uložené v soukromém archivu vyučujícího a na Katedře jazzové hudby HAMU:

AYLER, Albert. Spiritual Unity.

BLEY, Paul. Closer.

COLEMAN, Ornette. Free Jazz.

MINGUS, Charlie. Mingus Ah Um.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na cvičeních, účast na závěrečném koncertu

Další požadavky: docházka 100% – výuka probíhá blokově ve třech po sobě jdoucích dnech

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů