Hra na nástroj 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174NJZ4 zkouška 5 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 115 až 140 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David DORŮŽKA, Štěpánka HAVLÍČKOVÁ BALCAROVÁ, Jaromír HONZÁK, Vojtěch PROCHÁZKA, Jiří SLAVÍK, Luboš SOUKUP, Marek URBÁNEK

Obsah

Předmět Hra na nástroj 4 slouží ke zdokonalení studenta ve hře na svůj nástroj. Kromě čistě technických aspektů hry jde o schopnost improvizace v doprovodné a sólové hře, rytmické a stylové cítění v různých jazzových subžánrech a budování standardního jazzového repertoáru.

Student se tak zdokonaluje ve všech aspektech hry na svůj nástroj, aby co nejlépe vyhověl požadavkům kladeným na univerzálního instrumentalistu, schopného obstát v ansámblu jakéhokoli stylového zaměření a obsazení v rámci jazzu a příbuzných žánrů, a naplnit tak svou specifickou roli v konkrétním hudebním kontextu.

Tematické okruhy:

  1. TRANSKRIPCE VÝZNAMNÝCH INSTRUMENTALISTŮ MODERNÍHO JAZZU – detailní napodobení melodického a rytmického cítění vybraných hráčů prostřednictvím transkripcí jejich hry.
  2. PRÁCE NA ZDOKONALENÍ RYTMICKÉHO CÍTĚNÍ – práce s metronomem, hra před / za dobou. Jasná artikulace rytmických hodnot v každém tempu.
  3. TŘÍBENÍ IMPROVIZAČNÍHO JAZYKA – zdokonalování melodického cítění a schopnosti vystavět své sólo. Schopnost vystavět efektivní, stylový, citlivý a vkusný doprovod.
  4. INTERPRETACE JAZZOVÝCH STANDARDŮ – hledání vlastního přístupu k tradičnímu repertoáru.

Výsledky učení

-student disponuje interpretační a technickou zdatností potřebnou ke kvalitnímu veřejnému provedení náročnějších přednesových skladeb

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 3, Ansámblová hra 3, Rytmický ansámbl 3, Improvizace jazzových nástrojů 3, Jazzová teorie 3, Sluchový trénink 3, Dějiny jazzové hudby 1

Korekvizity: Ansámblová hra 4, Rytmický ansámbl 4, Improvizace jazzových nástrojů 4, Jazzová teorie 4, Sluchový trénink 4, Dějiny jazzové hudby 2

Literatura

Doporučená literatura:

BAKER, David. How to play Bebop. Van Nuys: Alfred Publishing Company Inc., 1987.

COKER, Jerry – CASALE, Jimmy – CAMPBELL, Gary – GREENE, Jerry. Patterns for Jazz. Miami, FL: Studio P/R, 1970.

COKER, Jerry. Rhythmic Studies Of Today's Music. Miami, FL: Studio 224, 1987.

MIRIGIAN, David. Pentatonic Patterns. Hayward, CA: Fivenote Music Publishing, 1991.

NELSON, Oliver. Patterns for Improvisation. New Albany: Jamey Aebersold, 1990.

PARKER, Charlie. Omnibook. New York: Atlantic Music Corp., 1978.

RICKER, Ramon. Technique Development in Fourths for Jazz Improvisation. Miami, FL: Studio 224, 1976.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška probíhá formou přehrávky před komisí katedry. Student odehraje třicetiminutový recitál s repertoárem dle vlastního výběru s doprovodem. Hodnotí se úroveň nastudování repertoáru a jeho nazkoušení s doprovodnou skupinou a dále celkové vyznění vystoupení, tj. kvalita interpretace a improvizace studenta a souhry skupiny pod jeho vedením. Zkouška před komisí sestavenou vedoucím katedry.

Další požadavky: docházka minimálně 60%

Poznámka

NEJSOU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů