Hra na nástroj 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174NJZ4 ZK 5 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 115 až 140 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-student disponuje interpretační a technickou zdatností potřebnou ke kvalitnímu veřejnému provedení náročnějších přednesových skladeb

Forma studia

přednáška/ cvičení

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 3, Ansámblová hra 3, Rytmický ansámbl 3, Improvizace jazzových nástrojů 3, Jazzová teorie 3, Sluchový trénink 3, Dějiny jazzové hudby 1

Korekvizity: Ansámblová hra 4, Rytmický ansámbl 4, Improvizace jazzových nástrojů 4, Jazzová teorie 4, Sluchový trénink 4, Dějiny jazzové hudby 2

Obsah kurzu

Předmět Hra na nástroj 4 slouží ke zdokonalení studenta ve hře na svůj nástroj. Kromě čistě technických aspektů hry jde o schopnost improvizace v doprovodné a sólové hře, rytmické a stylové cítění v různých jazzových subžánrech a budování standardního jazzového repertoáru.

Student se tak zdokonaluje ve všech aspektech hry na svůj nástroj, aby co nejlépe vyhověl požadavkům kladeným na univerzálního instrumentalistu, schopného obstát v ansámblu jakéhokoli stylového zaměření a obsazení v rámci jazzu a příbuzných žánrů, a naplnit tak svou specifickou roli v konkrétním hudebním kontextu.

Tematické okruhy:

  1. TRANSKRIPCE VÝZNAMNÝCH INSTRUMENTALISTŮ MODERNÍHO JAZZU – detailní napodobení melodického a rytmického cítění vybraných hráčů prostřednictvím transkripcí jejich hry.
  2. PRÁCE NA ZDOKONALENÍ RYTMICKÉHO CÍTĚNÍ – práce s metronomem, hra před / za dobou. Jasná artikulace rytmických hodnot v každém tempu.
  3. TŘÍBENÍ IMPROVIZAČNÍHO JAZYKA – zdokonalování melodického cítění a schopnosti vystavět své sólo. Schopnost vystavět efektivní, stylový, citlivý a vkusný doprovod.
  4. INTERPRETACE JAZZOVÝCH STANDARDŮ – hledání vlastního přístupu k tradičnímu repertoáru.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BAKER, David. How to play Bebop. Van Nuys: Alfred Publishing Company Inc., 1987.

COKER, Jerry – CASALE, Jimmy – CAMPBELL, Gary – GREENE, Jerry. Patterns for Jazz. Miami, FL: Studio P/R, 1970.

COKER, Jerry. Rhythmic Studies Of Today's Music. Miami, FL: Studio 224, 1987.

MIRIGIAN, David. Pentatonic Patterns. Hayward, CA: Fivenote Music Publishing, 1991.

NELSON, Oliver. Patterns for Improvisation. New Albany: Jamey Aebersold, 1990.

PARKER, Charlie. Omnibook. New York: Atlantic Music Corp., 1978.

RICKER, Ramon. Technique Development in Fourths for Jazz Improvisation. Miami, FL: Studio 224, 1976.

Hodnoticí metody a kritéria

Zkouška probíhá formou přehrávky před komisí katedry. Student odehraje třicetiminutový recitál s repertoárem dle vlastního výběru s doprovodem. Hodnotí se úroveň nastudování repertoáru a jeho nazkoušení s doprovodnou skupinou a dále celkové vyznění vystoupení, tj. kvalita interpretace a improvizace studenta a souhry skupiny pod jeho vedením.

Další požadavky: docházka minimálně 60%

Poznámka

NEJSOU

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů