Jazzová teorie 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174JTE3 zápočet 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štěpánka HAVLÍČKOVÁ BALCAROVÁ, Luboš SOUKUP

Obsah

Předmět Jazzová teorie 3 navazuje na předmět Jazzová teorie 2 a prohlubuje porozumění moderní jazzové harmonii, jazzovému aranžování a jazzové kompozici. Na problematiku probranou ve druhém ročníku navazuje poslední rok studia Jazzové teorie. Student se tak během bakalářského studia seznámí s jazzovou harmonií, kompozicí a aranžováním do hloubky a v celé jejich šíři. Tento předmět bezprostředně souvisí s předmětem Improvizace jazzových nástrojů a pomocí analýz jazzových skladeb pomáhá pochopit základní stavební prvky jazzových kompozic. Předmět Jazzová teorie pomáhá studentům také porozumět jazzovým kompozicím i improvizacím, se kterými se setkávají v ostatních vyučovaných předmětech.

Student pochopí pokročilou jazzovou harmonii a studuje její vývoj od 40. let do 60. let 20. století. Seznámí se s pokročilejším aranžováním pro kombo a malý jazzový ansámbl. Dále sleduje vývoj jazzové skladby od 40. let do 60. let 20. století, studuje hudbu významných jazzových skladatelů těchto období a analyzuje jejich skladby. Po analýzách kompozic zmíněných skladatelů následuje vždy zobecnění charakteristik jejich stylistických postupů a vystižení jejich charakteristického rukopisu. Jsou vysvětleny použité kompoziční techniky a s jejich pomocí poté studenti komponují své vlastní skladby ve stylech jednotlivých skladatelů nebo stylových období. V závěru semestru je tak student seznámen se základy harmonie i stylových postupů jazzových skladatelů od 40. let do 60. let 20. století a ovládá komponování v několika druzích jazzových forem a jazzových stylů.

Tematické okruhy:

1.STUDIUM A KOMPOZICE BEBOPOVÉHO BLUES

2.STUDIUM A KOMPOZICE BEBOPOVÉ FORMY RHYTHM CHANGES

3.STUDIUM HUDBY THELONIA MONKA – ANALÝZA SKLADEB MONK’S DREAM A EVIDENCE

4.STUDIUM HUDBY THELONIA MONKA – ANALÝZA SKLADEB BRILLIANT CORNERS A PANNONICA

Výsledky učení

Student pochopí a prakticky si procvičí základní pojmy, pojmenovávající dílčí aspekty jazzové harmonie, jazzového aranžování a jazzové kompozice.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 2, Ansámblová hra 2, Rytmický ansámbl 2, Improvizace jazzových nástrojů 2, Jazzová teorie 2, Sluchový trénink 2

Korekvizity: Hra na nástroj 3, Ansámblová hra 3, Rytmický ansámbl 3, Improvizace jazzových nástrojů 3, Sluchový trénink 3, Dějiny jazzové hudby 1

Literatura

Povinná literatura:

DAVIS, Miles. Miles: The Autobiography. New York: Simon & Schuster, 1990. ISBN 0671725823.

KELLEY, Robin. Thelonious Monk. The Life and Times of an American Original. New York: Free Press, 2010. ISBN 1439190461.

MINGUS, Charles. Beneath the Underdog: His World as Composed by Mingus. New York: Vintage, 1991. ISBN: 0679737618.

Doporučená literatura:

HALL, Jim. Exploring Jazz Guitar. New York: Hal Leonard, 1991. ISBN 0793503922.

HENDERSON, Joe. Inner Urge: Inner Urge [zvukový záznam na CD]. New York: Blue Note, 1965.

GILLESPIE, Dizzy And His Orchestra. Manteca: Manteca [zvukový záznam na CD]. New York: Verve Records, 1956.

MONK, Thelonious. Brilliant Corners: Pannonnica [zvukový záznam na CD]. New York: Riverside Records, 1957.

MONK, Thelonious. Genius Of Modern Music: Evidence [zvukový záznam na CD]. New York: Blue Note, 1948.

PARKER, Charlie. The Savoy Recordings (Master Takes): Koko [zvukový záznam na CD]. New York: Savoy Jazz, 1976.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na cvičeních

Další požadavky: docházka minimálně 60%

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů