Jazzová teorie 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174JTE3 Z 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK, Tomáš Sýkora

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David DORŮŽKA, Štěpánka HAVLÍČKOVÁ BALCAROVÁ, Jaromír HONZÁK, Tomáš Sýkora

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student pochopí a prakticky si procvičí základní pojmy, pojmenovávající dílčí aspekty jazzové harmonie, jazzového aranžování a jazzové kompozice.

Forma studia

přednáška/ cvičení

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 2, Ansámblová hra 2, Rytmický ansámbl 2, Improvizace jazzových nástrojů 2, Jazzová teorie 2, Sluchový trénink 2

Korekvizity: Hra na nástroj 3, Ansámblová hra 3, Rytmický ansámbl 3, Improvizace jazzových nástrojů 3, Sluchový trénink 3, Dějiny jazzové hudby 1

Obsah kurzu

Předmět Jazzová teorie 3 navazuje na předmět Jazzová teorie 2 a prohlubuje porozumění moderní jazzové harmonii, jazzovému aranžování a jazzové kompozici. Na problematiku probranou ve druhém ročníku navazuje poslední rok studia Jazzové teorie. Student se tak během bakalářského studia seznámí s jazzovou harmonií, kompozicí a aranžováním do hloubky a v celé jejich šíři. Tento předmět bezprostředně souvisí s předmětem Improvizace jazzových nástrojů a pomocí analýz jazzových skladeb pomáhá pochopit základní stavební prvky jazzových kompozic. Předmět Jazzová teorie pomáhá studentům také porozumět jazzovým kompozicím i improvizacím, se kterými se setkávají v ostatních vyučovaných předmětech.

Student pochopí pokročilou jazzovou harmonii a studuje její vývoj od 40. let do 60. let 20. století. Seznámí se s pokročilejším aranžováním pro kombo a malý jazzový ansámbl. Dále sleduje vývoj jazzové skladby od 40. let do 60. let 20. století, studuje hudbu významných jazzových skladatelů těchto období a analyzuje jejich skladby. Po analýzách kompozic zmíněných skladatelů následuje vždy zobecnění charakteristik jejich stylistických postupů a vystižení jejich charakteristického rukopisu. Jsou vysvětleny použité kompoziční techniky a s jejich pomocí poté studenti komponují své vlastní skladby ve stylech jednotlivých skladatelů nebo stylových období. V závěru semestru je tak student seznámen se základy harmonie i stylových postupů jazzových skladatelů od 40. let do 60. let 20. století a ovládá komponování v několika druzích jazzových forem a jazzových stylů.

Tematické okruhy:

1.STUDIUM A KOMPOZICE BEBOPOVÉHO BLUES

2.STUDIUM A KOMPOZICE BEBOPOVÉ FORMY RHYTHM CHANGES

3.STUDIUM HUDBY THELONIA MONKA – ANALÝZA SKLADEB MONK’S DREAM A EVIDENCE

4.STUDIUM HUDBY THELONIA MONKA – ANALÝZA SKLADEB BRILLIANT CORNERS A PANNONICA

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

DAVIS, Miles. Miles: The Autobiography. New York: Simon & Schuster, 1990. ISBN 0671725823.

KELLEY, Robin. Thelonious Monk. The Life and Times of an American Original. New York: Free Press, 2010. ISBN 1439190461.

MINGUS, Charles. Beneath the Underdog: His World as Composed by Mingus. New York: Vintage, 1991. ISBN: 0679737618.

Doporučená literatura:

HALL, Jim. Exploring Jazz Guitar. New York: Hal Leonard, 1991. ISBN 0793503922.

HENDERSON, Joe. Inner Urge: Inner Urge [zvukový záznam na CD]. New York: Blue Note, 1965.

GILLESPIE, Dizzy And His Orchestra. Manteca: Manteca [zvukový záznam na CD]. New York: Verve Records, 1956.

MONK, Thelonious. Brilliant Corners: Pannonnica [zvukový záznam na CD]. New York: Riverside Records, 1957.

MONK, Thelonious. Genius Of Modern Music: Evidence [zvukový záznam na CD]. New York: Blue Note, 1948.

PARKER, Charlie. The Savoy Recordings (Master Takes): Koko [zvukový záznam na CD]. New York: Savoy Jazz, 1976.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na cvičeních

Další požadavky: docházka minimálně 60%

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů