Hra na nástroj 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174NJZ5 zápočet 5 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 116 až 141 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David DORŮŽKA, Štěpánka HAVLÍČKOVÁ BALCAROVÁ, Jaromír HONZÁK, Vojtěch PROCHÁZKA, Jiří SLAVÍK, Luboš SOUKUP, Marek URBÁNEK

Obsah

Předmět Hra na nástroj slouží ke zdokonalení studenta ve hře na svůj nástroj. Kromě čistě technických aspektů hry jde o schopnost improvizace v doprovodné a sólové hře, rytmické a stylové cítění v různých jazzových subžánrech a budování standardního jazzového repertoáru.

Student se tak zdokonaluje ve všech aspektech hry na svůj nástroj, aby co nejlépe vyhověl požadavkům kladeným na univerzálního instrumentalistu, schopného obstát v ansámblu jakéhokoli stylového zaměření a obsazení v rámci jazzu a příbuzných žánrů, a naplnit tak svou specifickou roli v konkrétním hudebním kontextu.

Ve třetím ročníku je důraz kladen též na hledání vlastního interpretačního a improvizačního přístupu. Cílem je nalezení vlastního „hlasu“, kterým se hudebník odliší od ostatních hráčů na stejný nástroj.

Tematické okruhy:

1.TRANSKRIPCE VÝZNAMNÝCH INSTRUMENTALISTŮ MODERNÍHO JAZZU – detailní napodobení melodického a rytmického cítění vybraných hráčů prostřednictvím transkripcí jejich hry.

2.IDENTIFIKACE SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNEK STUDENTA V OBLASTI IMPROVIZACE – práce na odstranění slabin a využití studentových předností v improvizaci.

3.PRÁCE NA VLASTNÍM INTERPRETAČNÍM A IMPROVIZAČNÍM STYLU – postupné oproštění od závislosti na studovaných vzorech, využití nabytých znalostí a zkušeností k nalezení osobitého stylu hry.

4.BUDOVÁNÍ VLASTNÍHO REPERTOÁRU – s osobitým přístupem k interpretaci a improvizaci souvisí i výběr vhodného jazzového repertoáru, reflektujícího osobnost hráče.

Výsledky učení

-student disponuje interpretační a technickou zdatností potřebnou ke kvalitnímu veřejnému provedení náročnějších přednesových skladeb

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 4, Ansámblová hra 4, Rytmický ansámbl 4, Improvizace jazzových nástrojů 4, Jazzová teorie 4, Sluchový trénink 4, Dějiny jazzové hudby 2

Korekvizity: Ansámblová hra 5, Rytmický ansámbl 5, Improvizace jazzových nástrojů 5, Jazzová teorie 5, Dějiny jazzové hudby 3

Literatura

Doporučená literatura:

BAKER, David. How to play Bebop. Van Nuys: Alfred Publishing Company Inc., 1987.

COKER, Jerry – CASALE, Jimmy – CAMPBELL, Gary – GREENE, Jerry. Patterns for Jazz. Miami, FL: Studio P/R, 1970.

COKER, Jerry. Rhythmic Studies Of Today's Music. Miami, FL: Studio 224, 1987.

MIRIGIAN, David. Pentatonic Patterns. Hayward, CA: Fivenote Music Publishing, 1991.

NELSON, Oliver. Patterns for Improvisation. New Albany: Jamey Aebersold, 1990.

PARKER, Charlie. Omnibook. New York: Atlantic Music Corp., 1978.

RICKER, Ramon. Technique Development in Fourths for Jazz Improvisation. Miami, FL: Studio 224, 1976.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na cvičeních

Další požadavky: docházka minimálně 50%

Poznámka

NEJSOU

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů