Improvizace jazzových nástrojů 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174IJNA5 zápočet 3 1 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David DORŮŽKA, Jaromír HONZÁK

Obsah

Tento předmět navazuje na studium předmětu Improvizace jazzových nástrojů v prvním a druhém ročníku. Student aplikuje získané poznatky a dovednosti ve specifických disciplínách jako jsou volná improvizace, sólové hraní bez doprovodu na jakýkoli nástroj, nebo interpretace písně s velkým podílem improvizace jako opaku psaného orchestrálního aranžmá. Tento předmět bezprostředně souvisí s předmětem Ansámblová hra, kde je improvizace organickou součástí hudebního výkonu. Problematika jazzové improvizace se také částečně promítá do témat probíraných v předmětu Jazzová teorie.

Tematické okruhy:

1.KOLEKTIVNÍ VOLNÁ IMPROVIZACE – volná improvizace „z ničeho“, volná improvizace s melodickým, rytmickým, tektonickým, formálním či jiným zadáním, volná improvizace v rámci jazzové kompozice

2.SÓLOVÉ HRANÍ V JAZZU – viz tvorba průkopníků sólové hry bez doprovodu: A. Tatum, C. Hawkins, J. Pass, P. Bley, K. Jarrett, B. Phillips, M. Vitouš, B. Mehldau atd.

3.IMPROVIZAČNÍ ARANŽMÁ STANDARDNÍHO TÉMATU – interpretace s velkým podílem improvizace, experimentální / abstraktní pojetí

4.ARANŽMÁ LIDOVÉ PÍSNĚ podle stejných kritérií.

5.ARANŽMÁ SOUDOBÉ POPULÁRNÍ PÍSNĚ podle stejných kritérií.

Výsledky učení

Student dokáže přesvědčivě odehrát koncert jako sólista bez doprovodu. Dále umí interpretovat píseň jakéhokoli žánrového původu s velkým zapojením jazzové improvizace.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 4, Ansámblová hra 4, Rytmický ansámbl 4, Improvizace jazzových nástrojů 4, Jazzová teorie 4, Sluchový trénink 4, Dějiny jazzové hudby 2

Korekvizity: Hra na nástroj 5, Ansámblová hra 5, Rytmický ansámbl 5, Jazzová teorie 5, Dějiny jazzové hudby 3

Literatura

Zvukové záznamy ve formátu MP3 uložené v soukromém archivu vyučujícího a na Katedře jazzové hudby HAMU:

BLEY, Paul. Alrac.

BLEY, Paul. Lucky.

BLEY, Paul. Ojos de gato.

HAWKINS, Coleman. Hawk's Variations.

JARRETT, Keith. Koln concert.

MEHLDAU, Brad. God only knows.

PASS, Joe. Meditation.

PHILLIPS, Barre. Journal Violone.

TATUM, Art. The Tatum Solo Masterpieces.

VITOUS, Miroslav. Emergence.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na cvičeních, docházka minimálně 50%

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů