Tisk studijního plánu

Studijní plán Jazzová hudba (Bc) od 2019/20 – 3. ročník

Typ studia: Bakalářské
Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený
Název předmětu ZIMNÍ SEMESTR LETNÍ SEMESTR
vyučující kód zakončení kredity rozsah kód zakončení kredity rozsah
Povinné předměty hlavní
Rytmický ansámbl 174RA5 Z 4 24CS 174RA6 ZK 4 28CS
Hra na nástroj 174NJZ5 Z 5 1CT 174NJZ6 Z 5 1CT
Ansámblová hra 174AHJZ5 Z 6 24CS 174AHJZ6 ZK 6 28CS
Minimální počet kreditů za semestr 15 15
Povinné předměty
Dějiny jazzové hudby 174DJHU3 Z 3 2PT
Improvizace jazzových nástrojů 174IJNA5 Z 3 1PT+1CT 174IJNA6 ZK 3 1PT+1CT
Jazzová teorie 174JTE5 Z 3 2PT 174JTE6 ZK 3 2PT
Koncertní praxe - jazzová hudba 174KP2 Z 1
Minimální počet kreditů za semestr 9 7
Povinné předměty s možností opakovaného zapsání
Hudební estetika 108HEST1 Z 2 1PT+1ST 108HEST2 ZK 2 1PT+1ST
Minimální počet kreditů za semestr 2 2
Povinně volitelné předměty
Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia V této skupině musíte během celého studia získat 2 kredity
V této skupině musíte během celého studia absolvovat 2 předměty
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Volitelné předměty
Modulová výuka pro HAMU
Cizí jazyk - výběr
Minimální počet kreditů za semestr 0 0
Počet předepsaných kreditů celkem 26 24
Doporučený počet kreditů za semestr, které byste měli získat z povinně volitelných a volitelných předmětů 4 6
Celkový doporučený počet kreditů za semestr 30 30
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia [108TZB]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

③ Pohybová, tělesná a relaxační výchova - výběr [703PTRV]

Další výběr je v nabídce Centra pohybové přípravy, sportu a rehabilitace AMU.

Předměty profilujícího základu

Předmět Typ U státní závěrečné zkoušky bude ověřován
Improvizace jazzových nástrojů 2 (174IJNA2) PZ Absolventským výkonem
Koncertní praxe - jazzová hudba 1 (174KP1) PZ Absolventským výkonem
Koncertní praxe - jazzová hudba 2 (174KP2) PZ Absolventským výkonem
Rytmický ansámbl 1 (174RA1) PZ Absolventským výkonem
Rytmický ansámbl 2 (174RA2) PZ Absolventským výkonem
Improvizace jazzových nástrojů 1 (174IJNA1) PZ Absolventským výkonem
Rytmický ansámbl 3 (174RA3) PZ Absolventským výkonem
Rytmický ansámbl 4 (174RA4) PZ Absolventským výkonem
Rytmický ansámbl 5 (174RA5) PZ Absolventským výkonem
Rytmický ansámbl 6 (174RA6) PZ Absolventským výkonem
Improvizace jazzových nástrojů 3 (174IJNA3) PZ Absolventským výkonem
Improvizace jazzových nástrojů 4 (174IJNA4) PZ Absolventským výkonem
Improvizace jazzových nástrojů 5 (174IJNA5) PZ Absolventským výkonem
Improvizace jazzových nástrojů 6 (174IJNA6) PZ Absolventským výkonem
Ansámblová hra 2 (174AHJZ2) PZ Absolventským výkonem
Hra na nástroj 2 (174NJZ2) PZ Absolventským výkonem
Hra na nástroj 1 (174NJZ1) PZ Absolventským výkonem
Hra na nástroj 3 (174NJZ3) PZ Absolventským výkonem
Hra na nástroj 4 (174NJZ4) PZ Absolventským výkonem
Hra na nástroj 5 (174NJZ5) PZ Absolventským výkonem
Hra na nástroj 6 (174NJZ6) PZ Absolventským výkonem
Ansámblová hra 1 (174AHJZ1) PZ Absolventským výkonem
Ansámblová hra 3 (174AHJZ3) PZ Absolventským výkonem
Ansámblová hra 4 (174AHJZ4) PZ Absolventským výkonem
Ansámblová hra 5 (174AHJZ5) PZ Absolventským výkonem
Ansámblová hra 6 (174AHJZ6) PZ Absolventským výkonem
Dějiny jazzové hudby 1 (174DJHU1) ZT Teoretická ústní zkouška - jazzová hudba (S174TUZJH)
Dějiny jazzové hudby 2 (174DJHU2) ZT
Dějiny jazzové hudby 3 (174DJHU3) ZT
Improvizace jazzových nástrojů 1 (174IJNA1) PZ
Improvizace jazzových nástrojů 2 (174IJNA2) PZ
Improvizace jazzových nástrojů 3 (174IJNA3) PZ
Improvizace jazzových nástrojů 4 (174IJNA4) PZ
Improvizace jazzových nástrojů 5 (174IJNA5) PZ
Improvizace jazzových nástrojů 6 (174IJNA6) PZ
Jazzová teorie 1 (174JTE1) ZT
Jazzová teorie 2 (174JTE2) ZT
Jazzová teorie 3 (174JTE3) ZT
Jazzová teorie 4 (174JTE4) ZT
Jazzová teorie 5 (174JTE5) ZT
Jazzová teorie 6 (174JTE6) ZT