Hra na nástroj 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174NJZ1 zápočet 5 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 116 až 141 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David DORŮŽKA, Štěpánka HAVLÍČKOVÁ BALCAROVÁ, Jaromír HONZÁK, Vojtěch PROCHÁZKA, Jiří SLAVÍK, Luboš SOUKUP, Marek URBÁNEK

Obsah

Předmět Hra na nástroj 1 slouží ke zdokonalení studenta ve hře na svůj nástroj. Kromě čistě technických aspektů hry jde o schopnost improvizace v doprovodné a sólové hře, rytmické a stylové cítění v různých jazzových subžánrech a budování standardního jazzového repertoáru.

Student se tak zdokonaluje ve všech aspektech hry na svůj nástroj, aby co nejlépe vyhověl požadavkům kladeným na univerzálního instrumentalistu, schopného obstát v ansámblu jakéhokoli stylového zaměření a obsazení v rámci jazzu a příbuzných žánrů, a naplnit tak svou specifickou roli v konkrétním hudebním kontextu.

V závěru semestru student vykazuje zdokonalení svých schopností v probraných aspektech nástrojové hry.

Tematické okruhy:

  1. VÝVOJ HRY NA KONKRÉTNÍ NÁSTROJ – studium hry významných průkopníků od počátků jazzu do období swingu, pochopení a osvojení charakteristických rysů jejich hry.
  2. PRÁCE NA ZDOKONALENÍ RYTMICKÉHO CÍTĚNÍ – swing / rock / latin, práce s metronomem. Hra v různých tempech.
  3. TŘÍBENÍ IMPROVIZAČNÍHO JAZYKA – zdokonalování melodického cítění a schopnosti vystavět své sólo. Schopnost vystavět efektivní, stylový, citlivý a vkusný doprovod.
  4. TRANSKRIPCE VÝZNAMNÝCH INSTRUMENTALISTŮ – detailní napodobení melodického a rytmického cítění vybraných hráčů prostřednictvím transkripcí jejich hry.
  5. PRÁCE NA JAZZOVÉM REPERTOÁRU – znalost základního standardního repertoáru patří k základní výbavě jazzového hudebníka. Podle individuálního zaměření studenta jej lze obohatit i o repertoár význačných autorů moderního jazzu i příbuzných žánrů.

Výsledky učení

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity: Ansámblová hra 1, Rytmický ansámbl 1, Improvizace jazzových nástrojů 1, Jazzová teorie 1, Sluchový trénink 1

Literatura

Doporučená literatura:

COKER, Jerry – CASALE, Jimmy – CAMPBELL, Gary – GREENE, Jerry. Patterns for Jazz. Miami, FL: Studio P/R, 1970.

COKER, Jerry. Rhythmic Studies Of Today's Music. Miami, FL: Studio 224, 1987.

NELSON, Oliver. Patterns for Improvisation. New Albany: Jamey Aebersold, 1990.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na cvičeních

Další požadavky: docházka minimálně 70%

Poznámka

V PŘÍPRAVĚ

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů