Jazzová teorie 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174JTE1 Z 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK, Tomáš Sýkora

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David DORŮŽKA, Štěpánka HAVLÍČKOVÁ BALCAROVÁ, Jaromír HONZÁK, Tomáš Sýkora

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student pochopí a prakticky si procvičí základní pojmy, pojmenovávající dílčí aspekty jazzové harmonie, jazzového aranžování a jazzové kompozice.

Forma studia

přednáška/ cvičení

Předpoklady a další požadavky

Korekvizity: Hra na nástroj 1, Ansámblová hra 1, Rytmický ansámbl 1, Improvizace jazzových nástrojů 1, Sluchový trénink 1

Obsah kurzu

Předmět Jazzová teorie 1 slouží k pochopení a praktickému procvičení základních pojmů, pojmenovávajících dílčí aspekty jazzové harmonie, jazzového aranžování a jazzové kompozice. Na problematiku probranou v prvním semestru navazují další dva roky studia Jazzové teorie. Student se tak během bakalářského studia seznámí s jazzovou harmonií, kompozicí a aranžováním do hloubky a v celé jejich šíři. Tento předmět bezprostředně souvisí s předmětem Improvizace jazzových nástrojů a pomocí analýz jazzových skladeb pomáhá pochopit základní stavební prvky jazzových kompozic. Předmět Jazzová teorie pomáhá studentům také porozumět jazzovým kompozicím i improvizacím, se kterými se setkávají v ostatních vyučovaných předmětech.

Student si po teoretickém úvodu do základů jazzového harmonie osvojuje její vývoj v první polovině 20. století. Též studuje základy aranžování pro kombo a malý jazzový ansámbl. Rovněž se zabývá studiem základů jazzové skladby a studiem standardů a jazzových skladeb 20. – 50. let.

Náplň předmětu začíná studiem raného blues a jeho vývoje. Dále navazuje analýza bluesové formy z 30. let a studium tvoření bluesového tématu pomoci tzv. riffů. Poté se studenti věnují pochopení aranžérských principů používaných v neworleanském jazzu. Jsou vysvětleny použité kompoziční techniky a s jejich pomocí poté studenti komponují své vlastní skladby ve stylech jednotlivých období.

Tematické okruhy:

1.PŘEHLED TONÁLNÍ JAZZOVÉ HARMONIE – vysvětlení základních harmonických principů v jazzové hudbě

2.STUDIUM A KOMPOZICE RANÉHO BLUES

3.STUDIUM A KOMPOZICE RIFFOVÉHO BLUES

4.ZPŮSOB ARANŽOVANÍ V NEWORLEANSKÉM JAZZU

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

ELLINGTON, Edward Kennedy. Music Is My Mistress. New York: Da Capo Press, 1976. ISBN 0306800330.

SCHULLER, Gunther. Early Jazz. New York: Oxford University Press, 1986. ISBN 9780195040432.

Doporučená literatura:

GERSHWIN, George. The Gershwin Songbook: 50 Treasured Songs. New York: Hal Leonard, 2015. ISBN 1495007324.

PORTER, Cole. The Platinum Collection: The Definitive Songbook. New York: Alfred Music, 2007. ISBN 057152799X.

BASIE, Count. The Atomic Mr. Basie: Splanky [zvukový záznam na CD]. New York: Roulette Jazz, 1958.

ELLINGTON, Duke. Far East Suite: Isfahan [zvukový záznam na CD]. New York: RCA, 1967.

ELLINGTON, Duke. And His Mother Called Him Bill: U.M.M.G. [zvukový záznam na CD]. New York: RCA 1968.

FITZGERLAD, Ella. George and Ira Gershwin Songbook: I Got Rhythm [zvukový záznam na CD]. New York: Verve Records, 1959.

JOHNSON, Robert. The Complete Recordings: Ramblin‘ on My Mind [zvukový záznam na CD]. New York: Columbia Records, 1990.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na cvičeních

Další požadavky: docházka minimálně 70%

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů