Koncertní praxe - jazzová hudba 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174KP1 Z 1 česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Forma studia

Veřejná koncertní prezentace.

Předpoklady a další požadavky

Nejsou žádné znalostní požadavky nutné pro zapsání tohoto předmětu.

Obsah kurzu

Koncertní praxe připravuje studenta na reálnou situaci spojenou s jeho budoucím povoláním. V rámci koncertní praxe si student ověřuje své interpretační schopnosti na koncertním pódiu před publikem.

Tato praxe probíhá při veřejných koncertech v rámci předmětu Ansámblová hra, při ročníkových přehrávkách a při dalších veřejných prezentacích v rámci akcí školy. Praxi spojenou se studijním programem je vhodné doplnit individuálními koncertními aktivitami mimo školu.

Doporučená nebo povinná literatura

není

Hodnoticí metody a kritéria

Úspěšné provedení koncertů v rámci předmětu Ansámblová hra a ročníkového koncertu.

Poznámka

Termíny koncertů se sjednávají prostřednictvím koncertního oddělení hudební fakulty.

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů