Dějiny jazzové hudby 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174DJHU1 zápočet 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jiří LEVÍČEK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří LEVÍČEK

Obsah

Předmět Dějiny jazzové hudby 1 seznamuje studenty s milníky historie jazzové hudby. Pozornost je věnována nejen hudbě jako takové, ale také sociálním, náboženským a politickým okolnostem a souvislostem, díky nimž jazzová hudba mohla vzniknout a vykrystalizovat do dnešní podoby. Důraz je kladen na seznámení studentů se stěžejními jazzovými styly a jejich čelními představiteli. Předmět poskytne studentům znalosti o vývoji jazzu a pomůže jim pochopit probírané učivo v souvislosti s dalšími vyučovanými předměty Improvizace jazzových nástrojů a Ansámblová hra.

Na konci každé lekce probíhá diskuze, kde studenti porovnávají výpovědi hudebníků nebo jazzových kritiků a i na základě poslechu pak diskutují o probíraném učivu. Kritické myšlení studenta se nejvíce projeví během referátu, kde se předpokládá hluboký vhled do problematiky.

Na tento předmět navazují další dva semestry studia dějin jazzové hudby.

Tematické okruhy:

  1. KOLONIZACE AMERIKY ¬– politická a sociální situace, africké hudební dědictví (field holler, worksongs, call and response)
  2. BLUES – country blues a city blues
  3. MINSTRELS – blackface performances
  4. RAGTIME
  5. NEW ORLEANS – klasický jazz (dixieland)
  6. CHICAGO – bílá škola Chicaga, Austin High School Gang
  7. NEW YORK – stride piano, taneční orchestry – předzvěst big bandů, symfonický jazz
  8. SWING – vymezení stylu, zasazení do sociálního kontextu, představitelé

Výsledky učení

Po absolvování předmětu Dějiny jazzové hudby 1 se studenti orientují v pojmech souvisejících s historií jazzové hudby od jejích počátků do třicátých let 20. století. Poznají představitele a styl podle dobových nahrávek a dokážou sami kriticky nahlížet na danou problematiku. Díky velkému množství různých informačních zdrojů (biografie, autobiografie, encyklopedie, dokumenty, nahrávky, záznamy živých koncertů, notové materiály a partitury) si student sám tvoří svůj názor na konkrétní problematiku.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 2, Ansámblová hra 2, Rytmický ansámbl 2, Improvizace jazzových nástrojů 2, Jazzová teorie 2, Sluchový trénink 2

Korekvizity: Hra na nástroj 3, Ansámblová hra 3, Rytmický ansámbl 3, Improvizace jazzových nástrojů 3, Jazzová teorie 3, Sluchový trénink 3

Literatura

Povinná literatura:

DORŮŽKA, Lubomír. Panoráma jazzu. Praha: Mladá fronta, 1990. ISBN 80-204-0092-3.

GIOIA, Ted. The History of Jazz. New York: Oxford University Press, Inc., 2011. ISBN 978-0-19-539970-7.

SHIPTON, Alyn. A New History of Jazz. The Continuum International Publishing Group Ltd. Revised edition 2008. ISBN 978-0-8264-1789-3.

Doporučená literatura:

JONES, Le Roi. Blues People. Negro Music in White America. New York: Harper Collins Publishers, 1963. ISBN 0-688-1847.

SCHULLER, Gunther. Early Jazz. New York: Oxford University Press, Inc., 1986. ISBN 0-19-504043-0.

Hodnoticí metody a kritéria

Student přednese referát na téma vztahující se k probíranému učivu. Téma referátu si vybírá student sám, ale musí ho schválit vyučující. Referát reflektuje vhled studenta do konkrétní problematiky, jeho délka je cca 45 minut (včetně hudebních ukázek). Předpokládá se prostudování povinné a doporučené odborné literatury.

Další požadavky: docházka minimálně 70%

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů