Rytmický ansámbl 5

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174RA5 zápočet 4 24 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 82 až 102 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří SLAVÍK

Obsah

Rytmický ansámbl 5 je společný předmět všech bakalářských ročníků, který se zaměřuje na výuku rytmů, a to především s pomocí principů, které vycházejí z tradiční západoafrické hudby. Právě z tohoto hudebního odvětví totiž pochází základní rytmický materiál, který se posléze v rámci otrokářských cest dostal v různých formách jak do Severní, tak i do Jižní Ameriky a jeho následný rozvoj dal vznik různým dalším žánrům, které jsou dnes nutnou součástí výrazového slovníku jazzového hudebníka.

Studenti se v průběhu studia snaží ztotožnit s různými hudebními styly, které vycházejí z orální tradice a kde se může stát, že taktová čára, stejně jako první doba, nehraje důležitou roli, existuje-li vůbec. Všichni si během studia zahrají na různé tradiční perkuse a naučí se vnímat nepravidelné rytmické patterny (tzv. clave), do kterých poté musí napasovat svůj vlastní improvizační jazyk. Tyto rytmické dovednosti vyžadují několikaleté úsilí, které lze dále rozvíjet po celý život. Výuka tohoto předmětu klade důraz na hudební praxi, jelikož staví na hudebních tradicích, kde se nachází minimum teorie a teoretických materiálů. Studenti se většinu hudby učí po sluchu a jsou vedeni k tomu, aby byli schopni sami přepisovat rytmické, melodické i harmonické složky předložených nahrávek.

Tematické okruhy:

Afro-peruánská hudební tradice

a)Zvládnutí rytmických podkladů pro žánry Landó a Festejo

b)Aplikace tradičních rytmů do soudobého jazzu

Výsledky učení

Student se orientuje v afro-peruánské hudební tradici.

Student je schopen sám přepsat rytmické, melodické i harmonické složky předložených nahrávek.

Student je otevřený experimentům. Zodpovědně a bez předsudků dovede pracovat s neobvyklými formami zápisu. Je inovativní při hledání optimálních řešení při interpretaci skladeb.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 4, Ansámblová hra 4, Rytmický ansámbl 4, Improvizace jazzových nástrojů 4, Jazzová teorie 4, Sluchový trénink 4, Dějiny jazzové hudby 2

Korekvizity: Hra na nástroj 5, Ansámblová hra 5, Improvizace jazzových nástrojů 5, Jazzová teorie 5, Dějiny jazzové hudby 3

Literatura

BACA, Susana. Susana Baca [zvukový záznam na CD]. New York City: Luaka Bop, 2003.

PERÚ, Negro. Sangre de un Don [zvukový záznam na CD]. New York City: Times Square Records, 2000.

Hodnoticí metody a kritéria

Student vypracuje transkripci zadané nahrávky. Dále musí zazpívat určitou píseň a současně vytleskat clave jako doprovod.

aktivní účast na cvičeních

Další požadavky: docházka minimálně 50%

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů