Zjednodušený studijní plán Jazzová hudba (Bc) od 2019/20

Katedra jazzové hudby

Studijní program: Jazzová hudba

Typ studia: Bakalářské

Studijní plán: celkový | 1. ročník | 2. ročník | 3. ročník | zjednodušený

1. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU1 Anglický jazyk pro odborné účely 1 ZK 3
174AHJZ1 Ansámblová hra 1 Z 6
108DHJ1 Dějiny hudby pro jazzové obory 1 Z 3
174NJZ1 Hra na nástroj 1 Z 5
174IJNA1 Improvizace jazzových nástrojů 1 Z 3
174JTE1 Jazzová teorie 1 Z 3
108RSK1 Rozbor skladeb 1 Z 2
174RA1 Rytmický ansámbl 1 Z 4
174ST1 Sluchový trénink 1 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia [108TZB]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
702HAOU2 Anglický jazyk pro odborné účely 2 ZK 3
174AHJZ2 Ansámblová hra 2 ZK 6
108DHJ2 Dějiny hudby pro jazzové obory 2 ZK 3
174NJZ2 Hra na nástroj 2 ZK 5
174IJNA2 Improvizace jazzových nástrojů 2 ZK 3
174JTE2 Jazzová teorie 2 ZK 3
108RSK2 Rozbor skladeb 2 ZK 2
174RA2 Rytmický ansámbl 2 ZK 4
174ST2 Sluchový trénink 2 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 30
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia [108TZB]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 0
Celkem kreditů za ročník 60

2. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
174AHJZ3 Ansámblová hra 3 Z 6
174DJHU1 Dějiny jazzové hudby 1 Z 3
174NJZ3 Hra na nástroj 3 Z 5
174IJNA3 Improvizace jazzových nástrojů 3 Z 3
174JTE3 Jazzová teorie 3 Z 3
108PTKP Proseminář tvorby kvalifikační práce Z 1
108RSK3 Rozbor skladeb 3 Z 2
174RA3 Rytmický ansámbl 3 Z 4
174ST3 Sluchový trénink 3 Z 1
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia [108TZB]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
174AHJZ4 Ansámblová hra 4 ZK 6
174DJHU2 Dějiny jazzové hudby 2 ZK 3
174NJZ4 Hra na nástroj 4 ZK 5
174IJNA4 Improvizace jazzových nástrojů 4 ZK 3
174JTE4 Jazzová teorie 4 ZK 3
174KP1 Koncertní praxe - jazzová hudba 1 Z 1
108RSK4 Rozbor skladeb 4 ZK 2
174RA4 Rytmický ansámbl 4 ZK 4
174ST4 Sluchový trénink 4 ZK 1
Kreditů z povinných předmětů 28
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia [108TZB]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 4
Celkem kreditů za ročník 60

3. ročník

Zimní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
174AHJZ5 Ansámblová hra 5 Z 6
174DJHU3 Dějiny jazzové hudby 3 Z 3
174NJZ5 Hra na nástroj 5 Z 5
108HEST1 Hudební estetika 1 Z 2
174IJNA5 Improvizace jazzových nástrojů 5 Z 3
174JTE5 Jazzová teorie 5 Z 3
174RA5 Rytmický ansámbl 5 Z 4
Kreditů z povinných předmětů 26
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia [108TZB]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Letní semestr

Povinné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
174AHJZ6 Ansámblová hra 6 ZK 6
174NJZ6 Hra na nástroj 6 Z 5
108HEST2 Hudební estetika 2 ZK 2
174IJNA6 Improvizace jazzových nástrojů 6 ZK 3
174JTE6 Jazzová teorie 6 ZK 3
174KP2 Koncertní praxe - jazzová hudba 2 Z 1
174RA6 Rytmický ansámbl 6 ZK 4
Kreditů z povinných předmětů 24
Volitelné předměty
Kód Název Zakončení Kredity
výběr ze skupiny Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia
výběr ze skupiny Modulová výuka pro HAMU
výběr ze skupiny Cizí jazyk - výběr
② Modulová výuka pro HAMU [100MODHAMU]

Předměty budou vypisovány v průběhu akademického roku formou modulové výuky.

① Teoretický základ (Bc) - povinný výběr pro 3. ročník studia [108TZB]

Výběr pro třetí ročník, student si v zimním semestru vybere jeden předmět, ve kterém pokračuje i v letním semestru.

① Cizí jazyk - výběr [702CJ]

Další výběr je v nabídce Centra jazykové přípravy AMU.

Součet

Kreditů doporučených z volitelných předmětů 10
Celkem kreditů za ročník 60