Sluchový trénink 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174ST3 zápočet 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 7 až 12 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HONZÁK

Obsah

Hlavní podstata předmětu Sluchový trénink 3 spočívá ve vypracování vlastních transkripcí daných nahrávek pomocí sluchové analýzy. Během semestru mají studenti za úkol vypracovat několik transkripcí, a to jak skladeb, které jsou jim vybrány, tak i skladeb vlastního výběru, které je nejvíce zajímají. Důraz je kladen především na schopnost přepsat co nejvíce různých nástrojů, a to proto, aby byli studenti schopni porozumět hudebnímu obsahu z co nejširšího spektra. V rámci jednotlivých hodin se pak rozebírají různé problémy, se kterými se studenti při přepisování skladeb setkali. Pozornost je zaměřena na co nejrychlejší uchopení zvukového materiálu tak, aby jej posléze bylo možno reprodukovat, byť třeba ve velmi zjednodušené formě. V průběhu semestru se rovněž vyučuje použití notačního softwaru Sibelius, který studenti pro vypracování svých transkripcí použijí.

Tematické okruhy:

1.SLUCHOVÁ MAKROANALÝZA – rychlé pochopení struktury dané skladby a její sluchové vnímaní, principy recyklace hudebního materiálu, odhalení kontrapunktické imitace atd.

2.SLUCHOVÁ MIKROANALÝZA – práce na schopnosti přepisu nejmenších možných detailů (intervaly, akordy, zvukové barvy, orchestrace)

3.SLUCHOVÁ REDUKCE ZVUKOVÉHO MATERIÁLU A JEHO RYCHLÉ ZJEDNODUŠENÍ PROSTŘEDNICTVÍM VYPRACOVÁNÍ LEAD SHEETŮ

Výsledky učení

Student dokáže vypracovat vlastní transkripce daných nahrávek pomocí sluchové analýzy. Student umí pracovat s notačním sofwarem Sibelius.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 2, Ansámblová hra 2, Rytmický ansámbl 2, Improvizace jazzových nástrojů 2, Jazzová teorie 2, Sluchový trénink 2

Korekvizity: Hra na nástroj 3, Ansámblová hra 3, Rytmický ansámbl 3, Improvizace jazzových nástrojů 3, Jazzová teorie 3, Dějiny jazzové hudby 1

Literatura

Doporučená literatura:

BAKER, David. Advanced Ear Training for Jazz Musicians. Miami, Florida: Studio 224, c/o CPP/BELWIN Inc., 1977.

HINDEMITH, Paul. Elementary Training For Musicians. Associated music publishers, Inc., 1946. ISBN 978-14-047-9657-7.

Zvukové záznamy ve formátu MP3 uložené v soukromém archivu vyučujícího a na Katedře jazzové hudby HAMU:

BEATO, Rick. Seven days to better ear – Ear Training Lesson 1-7.

Hodnoticí metody a kritéria

Studenti předloží pečlivě vypracované transkripce písně dle vlastního výběru, kde jsou přepsány minimálně tři souvislé minuty hudby, a to pro minimálně tři různé hudební nástroje. Zároveň tyto transkripce zahrají na závěrečné hodině.

Další požadavky: aktivní účast na cvičeních, docházka minimálně 60%

Poznámka

Není

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů