Hra na nástroj 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174NJZ6 Z 5 1 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 115 až 140 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

-student disponuje interpretační a technickou zdatností potřebnou ke kvalitnímu veřejnému provedení náročnějších přednesových skladeb

Forma studia

přednáška/ cvičení

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 5, Ansámblová hra 5, Rytmický ansámbl 5, Improvizace jazzových nástrojů 5, Jazzová teorie 5, Dějiny jazzové hudby 3

Korekvizity: Ansámblová hra 6, Rytmický ansámbl 6, Improvizace jazzových nástrojů 6, Jazzová teorie 6

Obsah kurzu

Předmět Hra na nástroj slouží ke zdokonalení studenta ve hře na svůj nástroj. Kromě čistě technických aspektů hry jde o schopnost improvizace v doprovodné a sólové hře, rytmické a stylové cítění v různých jazzových subžánrech a budování standardního jazzového repertoáru.

Student se tak zdokonaluje ve všech aspektech hry na svůj nástroj, aby co nejlépe vyhověl požadavkům kladeným na univerzálního instrumentalistu, schopného obstát v ansámblu jakéhokoli stylového zaměření a obsazení v rámci jazzu a příbuzných žánrů, a naplnit tak svou specifickou roli v konkrétním hudebním kontextu.

Ve třetím ročníku je důraz kladen též na hledání vlastního interpretačního a improvizačního přístupu. Cílem je nalezení vlastního „hlasu“, kterým se hudebník odliší od ostatních hráčů na stejný nástroj.

Tematické okruhy:

1.TRANSKRIPCE VÝZNAMNÝCH INSTRUMENTALISTŮ MODERNÍHO JAZZU – detailní napodobení melodického a rytmického cítění vybraných hráčů prostřednictvím transkripcí jejich hry.

2.IDENTIFIKACE SLABÝCH A SILNÝCH STRÁNEK STUDENTA V OBLASTI IMPROVIZACE – práce na odstranění slabin a využití studentových předností v improvizaci.

3.PRÁCE NA VLASTNÍM INTERPRETAČNÍM A IMPROVIZAČNÍM STYLU – postupné oproštění od závislosti na studovaných vzorech, využití nabytých znalostí a zkušeností k nalezení osobitého stylu hry.

4.BUDOVÁNÍ VLASTNÍHO REPERTOÁRU – s osobitým přístupem k interpretaci a improvizaci souvisí i výběr vhodného jazzového repertoáru, reflektujícího osobnost hráče.

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BAKER, David. How to play Bebop. Van Nuys: Alfred Publishing Company Inc., 1987.

COKER, Jerry – CASALE, Jimmy – CAMPBELL, Gary – GREENE, Jerry. Patterns for Jazz. Miami, FL: Studio P/R, 1970.

COKER, Jerry. Rhythmic Studies Of Today's Music. Miami, FL: Studio 224, 1987.

MIRIGIAN, David. Pentatonic Patterns. Hayward, CA: Fivenote Music Publishing, 1991.

NELSON, Oliver. Patterns for Improvisation. New Albany: Jamey Aebersold, 1990.

PARKER, Charlie. Omnibook. New York: Atlantic Music Corp., 1978.

RICKER, Ramon. Technique Development in Fourths for Jazz Improvisation. Miami, FL: Studio 224, 1976.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na cvičeních

Další požadavky: docházka minimálně 50%

Práce v tomto semestru je z velké části věnována přípravě na bakalářský koncert.

Poznámka

NEJSOU

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů