Jazzová teorie 6

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174JTE6 ZK 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student pochopí a prakticky si procvičí základní pojmy, pojmenovávající dílčí aspekty jazzové harmonie, jazzového aranžování a jazzové kompozice.

Forma studia

přednáška/ cvičení

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 5, Ansámblová hra 5, Rytmický ansámbl 5, Improvizace jazzových nástrojů 5, Jazzová teorie 5, Dějiny jazzové hudby 3

Korekvizity: Hra na nástroj 6, Ansámblová hra 6, Rytmický ansámbl 6, Improvizace jazzových nástrojů 6

Obsah kurzu

Předmět Jazzová teorie 6 navazuje na předmět Jazzová teorie 5 a prohlubuje porozumění moderní jazzové harmonii, jazzovému aranžování a jazzové kompozici. Tento předmět uzavírá celé studium Jazzové teorie. Student se díky němu během bakalářského studia seznámil s jazzovou harmonií, kompozicí a aranžováním do hloubky a v celé jejich šíři. Tento předmět bezprostředně souvisí s předmětem Improvizace jazzových nástrojů a pomocí analýz jazzových skladeb pomáhá pochopit základní stavební prvky jazzových kompozic. Předmět Jazzová teorie pomáhá studentům také porozumět jazzovým kompozicím i improvizacím, se kterými se setkávají v ostatních vyučovaných předmětech.

Student se zabývá pokročilou jazzovou harmonií, skladbou a jejich vývojem od 60. let 20. století do současnosti. Studuje též pokročilé aranžování pro kombo, malý jazzový ansámbl a různá neobvyklá nástrojová seskupení. Věnuje se studiu skladeb velkých amerických hudebníků Waynea Shortera a Herbie Hancocka, analyzuje jejich skladby a hudbu související s tímto tématem. Třetí ročník je završen důkladnou analýzou skladatelského stylu Ornetta Colemana. Po analýzách kompozic zmíněných skladatelů následuje vždy zobecnění charakteristik jejich stylistických postupů a vystižení jejich charakteristického rukopisu. Jsou vysvětleny použité kompoziční techniky a s jejich pomocí poté studenti komponují své vlastní skladby ve stylech jednotlivých skladatelů. V závěru studia je tak student seznámen se základy harmonie i stylových postupů jazzových skladatelů celého 20. století a ovládá komponování v mnoha druzích jazzových forem a jazzových stylů.

Tematické okruhy:

1.TÓNICKÉ SYSTÉMY – STUDIUM SKLADEB 26-2 A CENTRAL PARK WEST

2.TÓNICKÉ SYSTÉMY – STUDIUM SKLADEB FIFTH HOUSE A COUNTDOWN

3.STUDIUM HUDBY WAYNEA SHORTERA – ANALÝZA SKLADEB FEE-FI-FO FUM A VIRGO

4.STUDIUM HUDBY HERBIE HANCOCKA – ANALÝZA SKLADEB DOLPHIN DANCE A LITTLE ONE

5.STUDIUM HUDBY ORNETTA COLEMANA – ANALÝZA SKLADEB RAMBLIN A DEE DEE

6.STUDIUM HUDBY ORNETTA COLEMANA – ANALÝZA SKLADEB ROUND TRIP A HAPPY HOUSE

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

LIEBMAN, Dave. A Chromatic Approach to Jazz Harmony and Melody. New York: Alfred Music, 2015. ISBN 3892210306.

RUSH, Stephen. Free Jazz, Harmolodics, and Ornette Coleman. New York: Routledge, 2016. ISBN 1138122947.

WEISKOPF, Walt. Intervalic Improvisation - The Modern Sound: A Step Beyond Linear Improvisation. New York: Jamey Aebersold, 2010. ISBN 1562242598.

Doporučená literatura:

GOODRICK, Mick. The Advancing Guitarist. New York: Hal Leonard, 1987. ISBN 0881885894.

DAVIS, Miles. Kind Of Blue: Flamenco Sketches [zvukový záznam na CD]. New York: Columbia Records, 1997.

COLEMAN, Ornette. The Shape Of Jazz To Come: Lonely Woman [zvukový záznam na CD]. New York: Atlantic, 1959.

COLTRANE, John. A Love Supreme: Pursuance [zvukový záznam na CD]. New York: Impulse, 1965.

SHORTER, Wayne. Speak No Evil: Fee-Fi-Fo-Fum [zvukový záznam na CD]. New York: Blue Note, 1965.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na cvičeních

1.Zkomponování a odevzdání vlastní skladby ve stylu Johna Coltranea.

2.Zkomponování a odevzdání vlastní skladby ve stylu Ornetta Colemana.

Další požadavky: docházka minimálně 50%

Poznámka

Nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů