Improvizace jazzových nástrojů 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174IJNA3 Z 3 česky zimní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jaromír HONZÁK

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Studenti získali přehled o chronologickém vývoji jazzové improvizace a umí identifikovat i prakticky použít specifické improvizační techniky, spojené s konkrétním vývojovým obdobím.

Forma studia

přednáška/ cvičení

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 2, Ansámblová hra 2, Rytmický ansámbl 2, Improvizace jazzových nástrojů 2, Jazzová teorie 2, Sluchový trénink 2

Korekvizity: Hra na nástroj 3, Ansámblová hra 3, Rytmický ansámbl 3, Jazzová teorie 3, Sluchový trénink 3, Dějiny jazzové hudby 1

Obsah kurzu

Tento předmět seznamuje studenty s jednotlivými epochami ve vývoji jazzu a sleduje vývoj improvizačních technik od počátků jazzu do 60. let 20. století. Student si po teoretickém úvodu a poslechu hudebních ukázek prakticky procvičí improvizační styl a techniky daného jazzového období. Předmět bezprostředně souvisí s předmětem Dějiny jazzové hudby, který se zabývá vývojem jazzu v komplexní šíři, avšak na rozdíl od něj je zvláštní pozornost věnována vývoji improvizačních technik a jejich praktickému procvičení.

Problematika jazzové improvizace se také částečně promítá do témat probíraných v předmětu Jazzová teorie a do předmětu Ansámblová hra, kde je improvizace organickou součástí hudebního výkonu.

Tematické okruhy:

1.RANÉ BLUES, “LYRIC BLUES” A RIFFOVÉ BLUES – blues přelomu 19. a 20. století jako jeden ze zásadních inspiračních zdrojů pro vznik jazzu.

2.NEW-ORLEÁNSKÝ JAZZ - DIXIELAND – počátky jazzu v 10. a 20. letech 20. století.

3.SWING A 30. LÉTA – éra bigbandů, nejpopulárnější jazzový styl.

4.BEBOP A 40. LÉTA – počátky moderního jazzu, Charlie Parker, Dizzy Gillespie atd.

5.MODÁLNÍ JAZZ – přelom 50. a 60. let 20. století, Miles Davis, John Coltrane.

6.INTERVALICKÁ IMPROVIZACE – improvizační a kompoziční koncept používaný Herbiem Hancockem, Joe Hendersonem a dalšími.

Doporučená nebo povinná literatura

DAVIS, Miles. Kind Of Blue: Flamenco Scatches [zvukový záznam na CD]. New York: Columbia Records, 1997.

HANCOCK, Herbie. Maiden Voyage: Maiden Voyage [zvukový záznam na CD]. New York: Blue Note, 1986.

HENDERSON, John. Inner Urge: Inner Urge [zvukový záznam na CD]. New York: Blue Note, 1989.

Zvukové záznamy ve formátu MP3 uložené v soukromém archivu vyučujícího a na Katedře jazzové hudby HAMU:

ARMSTRONG, Louis. St. James Infirmary.

BASIE, Count. Splanky.

COLTRANE, John. My Favorite Things.

HAWKINS, Coleman. Body and Soul.

HOOKER, J. Lee. Boogie chillen.

HOPKINS, Lightnin'. Live in Denver 1974.

JOHNSON, Robert. Crossroad.

KING OLIVER'S CREOLE JAZZ BAND. Dipper Mouth Blues.

MONK, Thelonious. Misterioso.

ORIGINAL DIXIELAND JASS BAND. Livery Stable Blues.

PARKER, Charlie. Donna Lee.

POWELL, Bud. Tempus Fugit.

TATUM, Art. Toledo Blues.

The Alan Lomax Collection. Prison Songs: Early in the Morning.

TRISTANO, Lennie. Line Up.

YOUNG, Lester. Indiana.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na cvičeních, docházka minimálně 60%

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů