Jazzová teorie 2

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174JTE2 zkouška 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 54 až 69 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Štěpánka HAVLÍČKOVÁ BALCAROVÁ, Luboš SOUKUP

Obsah

Předmět Jazzová teorie 2 slouží k pochopení a praktickému procvičení základních pojmů, pojmenovávajících dílčí aspekty jazzové harmonie, jazzového aranžování a jazzové kompozice. Na problematiku probranou v prvním semestru navazují další dva roky studia Jazzové teorie. Student se tak během bakalářského studia seznámí s jazzovou harmonií, kompozicí a aranžováním do hloubky a v celé jejich šíři. Tento předmět bezprostředně souvisí s předmětem Improvizace jazzových nástrojů a pomocí analýz jazzových skladeb pomáhá pochopit základní stavební prvky jazzových kompozic. Předmět Jazzová teorie pomáhá studentům také porozumět jazzovým kompozicím i improvizacím, se kterými se setkávají v ostatních vyučovaných předmětech.

Student pokračuje v osvojování si vývoje jazzové kompozice v první polovině 20. století. Pozornost je soustředěna na studium skladeb velkých amerických skladatelů George Gershwina a Colea Portera, dále na důkladnou analýzu skladatelských stylů Dukea Ellingtona a Billyho Strayhorna. Po analýzách kompozic zmíněných skladatelů následuje vždy zobecnění charakteristik jejich stylistických postupů a vystižení jejich charakteristického rukopisu. Jsou vysvětleny použité kompoziční techniky a s jejich pomocí poté studenti komponují své vlastní skladby ve stylech jednotlivých skladatelů. V závěru semestru je tak student seznámen se základy harmonie i stylových postupů jazzových skladatelů první poloviny 20. století a ovládá komponování v několika druzích menších jazzových forem a jazzových stylů.

Tematické okruhy:

1.STUDIUM KOMPOZIC GEORGE GERSHWINA

2.STUDIUM KOMPOZIC COLEA PORTERA

3.STUDIUM KOMPOZIC DUKEA ELLINGTONA

4.STUDIUM KOMPOZIC BILLYHO STRAYHORNA

Výsledky učení

Student pochopí a prakticky si procvičí základní pojmy, pojmenovávající dílčí aspekty jazzové harmonie, jazzového aranžování a jazzové kompozice.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 1, Ansámblová hra 1, Rytmický ansámbl 1, Improvizace jazzových nástrojů 1, Jazzová teorie 1, Sluchový trénink 1

Korekvizity: Hra na nástroj 2, Ansámblová hra 2, Rytmický ansámbl 2, Improvizace jazzových nástrojů 2, Sluchový trénink 2

Literatura

Povinná literatura:

ELLINGTON, Edward Kennedy. Music Is My Mistress. New York: Da Capo Press, 1976. ISBN 0306800330.

SCHULLER, Gunther. Early Jazz. New York: Oxford University Press, 1986. ISBN 9780195040432.

Doporučená literatura:

GERSHWIN, George. The Gershwin Songbook: 50 Treasured Songs. New York: Hal Leonard, 2015. ISBN 1495007324.

PORTER, Cole. The Platinum Collection: The Definitive Songbook. New York: Alfred Music, 2007. ISBN 057152799X.

BASIE, Count. The Atomic Mr. Basie: Splanky [zvukový záznam na CD]. New York: Roulette Jazz, 1958.

ELLINGTON, Duke. Far East Suite: Isfahan [zvukový záznam na CD]. New York: RCA, 1967.

ELLINGTON, Duke. And His Mother Called Him Bill: U.M.M.G. [zvukový záznam na CD]. New York: RCA 1968.

FITZGERLAD, Ella. George and Ira Gershwin Songbook: I Got Rhythm [zvukový záznam na CD]. New York: Verve Records, 1959.

JOHNSON, Robert. The Complete Recordings: Ramblin‘ on My Mind [zvukový záznam na CD]. New York: Columbia Records, 1990.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na cvičeních

1.Zkomponování a odevzdání vlastní skladby ve stylu George Gershwina nebo Colea Portera.

2.Zkomponování a odevzdání vlastní skladby ve stylu Dukea Ellingtona nebo Billyho Strayhorna.

Další požadavky: docházka minimálně 70%

Poznámka

Nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost LIC-0048
Studio TON - Ateliér - velká m

(Lichenštejnský palác)
HAVLÍČKOVÁ BALCAROVÁ Š.
09:00–10:30
(přednášková par. 1)
St
Čt

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
Út 09:00–10:30 Štěpánka HAVLÍČKOVÁ BALCAROVÁ Studio TON - Ateliér - velká m
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1

Předmět je součástí následujících studijních plánů