Ansámblová hra 4

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174AHJZ4 zkouška 6 28 hodiny CVIČENÍ za celý semestr (45 minut), 129 až 159 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jaromír HONZÁK

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

David DORŮŽKA, Jaromír HONZÁK, Vojtěch PROCHÁZKA, Luboš SOUKUP

Obsah

Předmět Ansámblová hra slouží k praktickému procvičení všech znalostí a dovedností získaných při studiu ostatních předmětů. Je jakýmsi ověřením toho, že získané znalosti a dovednosti umí student prakticky využít. Hra v ansámblu patří k základním schopnostem jazzového hudebníka.

V ansámblové hře si student procvičuje své schopnosti skupinové hudební interakce a komunikace a schopnost stát se organickou součástí ansámblu libovolného stylového zaměření. Cílem je osvojení přístupu, kdy prospěch celku je nadřazen individuálnímu zájmu, tj. člen ansámblu hraje tak, aby podpořil vyznění celku, nikoli strhával pozornost sám na sebe.

Předmět Ansámblová hra je koncipován tak, že jednotlivé ansámblové projekty jsou věnovány tvorbě konkrétního jazzového velikána libovolné epochy jazzového vývoje, případně mají jinak definované specifické kompozičně - aranžérské zaměření.

Tematické okruhy:

1.BENNY GOLSON – ansámbl věnovaný tvorbě tohoto jazzového tvůrce

2.OLIVER NELSON – ansámbl věnovaný tvorbě tohoto jazzového tvůrce

3.CANNONBALL ADDERLEY – ansámbl věnovaný tvorbě tohoto jazzového tvůrce

4.WAYNE SHORTER – ansámbl věnovaný tvorbě tohoto jazzového tvůrce

Výsledky učení

Student prokazuje silnou schopnost sebemotivace a sebekázně, včetně schopnosti samostudia při přípravě na soustavné budoucí vzdělávání s ohledem na udržitelnou profesní dráhu. Má schopnost naslouchat, spolupracovat a upřednostňovat společný zájem před prosazením vlastního názoru. Je flexibilní a schopný rychle si v reálném čase osvojovat znalosti a využívá svou představivost, intuici a emocionální porozumění, přemýšlí a pracuje tvořivě, flexibilně a adaptivně.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 3, Ansámblová hra 3, Rytmický ansámbl 3, Improvizace jazzových nástrojů 3, Jazzová teorie 3, Sluchový trénink 3, Dějiny jazzové hudby 1

Korekvizity: Hra na nástroj 4, Rytmický ansámbl 4, Improvizace jazzových nástrojů 4, Jazzová teorie 4, Sluchový trénink 4, Dějiny jazzové hudby 2

Literatura

Doporučená literatura:

AEBERSOLD, Jamey. Combo rehearsal guidelines. New Albany: Jamey Aebersold, 1980.

ADDERLEY, Cannonball. Mercy, Mercy, Mercy [zvukový záznam na CD]. Holywood: Capitol Records, 1995.

GOLSON, Benny. Quartet Live [zvukový záznam na CD]. Paris: Dreyfus, 1991.

NELSON, Oliver. The Blues And The Abstract Truth [zvukový záznam na CD]. New York: GRP Records, 1995.

SHORTER, Wayne. Adam's Apple [zvukový záznam na CD]. Holywood: Manhattan Records, 1987.

Hodnoticí metody a kritéria

Student je hodnocen na základě své práce v konkrétním ansámblu. Hodnotí se hloubka osvojení repertoáru, schopnost zapojení do kolektivní práce ansámblu, kvalita samotného hudebního výkonu (interpretace a improvizace).

Další požadavky: docházka 100% – výuka probíhá blokově ve třech po sobě jdoucích dnech

Poznámka

nejsou

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů