Sluchový trénink 4

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174ST4 ZK 1 2 hodiny CVIČENÍ týdně (45 minut), 4 až 9 hodin domácí příprava česky letní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student je flexibilní a schopný rychle si v reálném čase osvojovat znalosti. Student rozvíjí, zkoumá a vyhodnocuje návrhy, koncepty a procesy prostřednictvím tvůrčího, kritického a reflexního myšlení a praxe. Student reaguje tvořivým a vhodným způsobem na nápady a podněty ostatních, pracuje konzistentně a pozitivně s verbální zpětnou vazbou.

Forma studia

cvičení

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 3, Ansámblová hra 3, Rytmický ansámbl 3, Improvizace jazzových nástrojů 3, Jazzová teorie 3, Sluchový trénink 3, Dějiny jazzové hudby 3, Dějiny jazzové hudby 1

Korekvizity: Hra na nástroj 4, Ansámblová hra 4, Rytmický ansámbl 4, Improvizace jazzových nástrojů 4, Jazzová teorie 4, Dějiny jazzové hudby 2

Obsah kurzu

Hlavním cílem předmětu Sluchový trénink 4 je, aby si studenti osvojili základy hry na doprovodné nástroje prostřednictvím vlastní praxe. Tyto praktické znalosti jsou dále podpořeny vlastními transkripcemi, podobně jako v předmětu Sluchový trénink 3.

Během jednotlivých cvičení jsou studenti vedeni k praktické aplikaci znalostí o různých nástrojích, a to formou hry, kdy se vytvoří společný ansámbl, kde je takřka každý student naprostým začátečníkem na nový nástroj. Zároveň zde dochází k vzájemné pedagogické výměně, kdy se studenti učí jeden od druhého a vzájemně si předávají zkušenosti ze hry na jednotlivé hudební nástroje. Cílem těchto nových zkušeností je prohloubit studentovo pochopení celkového fungování různých typů ansámblů prostřednictvím praktických znalostí, což se poté projevuje např. ve zlepšení kapelnických schopností, stejně jako v rámci vlastní skladatelské tvorby či obecně v hlubším porozumění hudebního mechanismu takřka jakéhokoliv moderního žánru.

Tematické okruhy:

  1. BLUES
  2. POPOVÁ PÍSEŇ VE 4/4 RYTMU
  3. FUNK GROOVE
  4. MEDIUM SWING
  5. STRAIGHT 8’s
  6. ROCK BALLAD

Doporučená nebo povinná literatura

Doporučená literatura:

BAKER, David. Advanced Ear Training for Jazz Musicians. Miami, Florida: Studio 224, c/o CPP/BELWIN Inc., 1977.

COKER, Jerry. Rhytmic Studies of Today's Music. Miami, FL: Studio 224, 1987.

HINDEMITH, Paul. Elementary Training For Musicians. Associated music publishers, Inc., 1946. ISBN 978-14-047-9657-7.

Zvukové záznamy ve formátu MP3 uložené v soukromém archivu vyučujícího a na Katedře jazzové hudby HAMU:

BEATO, Rick. Seven days to better ear – Ear Training Lesson 1-7.

Hodnoticí metody a kritéria

aktivní účast na cvičeních

Studenti budou zkoušeni na závěrečné hodině z praktických dovedností v daných tematických okruzích.

Další požadavky: docházka minimálně 60%

Poznámka

Nejsou

Další informace

Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje

Předmět je součástí následujících studijních plánů