Hudební estetika 1

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
108HEST1 Z 2 česky zimní

Garant předmětu

Jan VIČAR

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jan VIČAR

Výsledky učení dané vzdělávací složky

Student získá základní znalosti z oblasti teorie, dějin a současného stavu obecné estetiky i teorie umění. Prostřednictvím referátu získá dovednosti, jak samostatně pracovat s literaturou z oblasti estetiky a obecné teorie umění.

Forma studia

přednášky, semináře

Předpoklady a další požadavky

nejsou

Obsah kurzu

Cíl výuky:

Obsahem přednášky jsou teorie, dějiny a současný stav obecné estetiky i teorie umění a hudební estetiky. Přednáška má pracovní charakter (umožňuje bezprostřední reakce a diskusi studentů) a je volně tematicky propojena se seminářem.

Obsahem semináře jsou témata vyplývající z referátů studentů, praktické příklady související s tematickými okruhy probíranými v přednáškách a všeobecné seminární diskuse.

Tematické okruhy:

  1. Úvod do studia estetiky a obecné teorie umění. Doporučená literatura – 2. Předmět estetiky. Estetika jako nauka o estetičnu. Estetika jako nauka o estetickém osvojování skutečnosti – 3. Základní estetické kategorie. Předpoklady estetického procesu. Průběh estetického procesu – 4. Základní estetické kategorie. Výsledky estetického procesu – 5. Metody a význam estetiky. Vztah estetiky k příbuzným oborům (filozofii, obecné teorii umění, estetické výchově a umělecké výchově a jiným disciplínám – 6. Hudební estetika a její současná problematika – 7. Filozofie hudby – 8. Rozjímání nad „Poemem“ Zdeňka Fibicha: Šíře hudební estetiky formou jedenadvaceti problémových okruhů (1. část) – 9. Rozjímání nad „Poemem“ Zdeňka Fibicha: Šíře hudební estetiky formou jedenadvaceti problémových okruhů (2. část) – 10. Vztah hudební estetiky k jiným disciplínám (obecné teorii umění, hudební psychologii, hudební sociologii aj.) – 11. Hudební estetika, hra, tón a čas – 12. Shrnutí. Závěrečný test (a odevzdání konečných verzí referátů ze semináře)

Doporučená nebo povinná literatura

Povinná literatura:

POLEDŇÁK, Ivan. Hudba jako problém estetiky. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1215-1. (Vybrané kapitoly.)

VIČAR, Jan – DYKAST, Roman. Hudební estetika. Praha: Akademie múzických umění, 1998. Studijní texty HAMU. ISBN 80-85883-30-9. (Vybrané kapitoly.)

ZICH, Jaroslav. Kapitoly a studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1987. (Vybrané kapitoly.)

ZUSKA, Vlastimil. Estetika: úvod do současnosti tradiční disciplíny. Praha: Triton, 2001. Filosofická setkávání. ISBN 80-7254-194-3. (Vybrané kapitoly.)

Doporučená literatura:

EGGEBRECHT, Hans Heinrich. Hudba a krásno. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2001. Eseje (NLN). ISBN 80-7106-479-3.

FUKAČ, Jiří. Hudební estetika jako konkretizace obecné estetiky a muzikologická disciplína. Brno: Masarykova univerzita, 1998.

HANSLICK, Eduard. O hudebním krásnu. Praha: Supraphon, 1973.

LISSA, Zofia. Nové studie z hudební estetiky. Praha: Supraphon, 1982.

MIHULE, Jaroslav. Otázky hudební estetiky. Praha: Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova, 2016. ISBN 978-80-7290-878-3.

Hodnoticí metody a kritéria

Zápočet je udělen na základě pravidelné účasti v seminářích, aktivity v diskusích, vypracování, přednesení a odevzdání referátu ve stanoveném termínu a úspěšného absolvování závěrečného písemného testu ověřujícího znalost přednesené látky, resp. zadané povinné či jiné odborné literatury. Váha: kvalita referátu 50 %, úspěšný písemný test 50 %.

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:

06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
VIČAR J.
12:45–13:30
(přednášková par. 1
paralelka 1)
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
VIČAR J.
13:40–14:25
(přednášková par. 1)
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
VIČAR J.
14:25–15:10
(přednášková par. 1
paralelka 2)
Čt
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
VIČAR J.
08:40–09:25
(přednášková par. 2
paralelka 3)
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
VIČAR J.
09:25–10:10
(přednášková par. 2)
místnost 2017
Učebna 2017 (HAMU)

(Lichenštejnský palác)
VIČAR J.
10:20–11:05
(přednášková par. 2
paralelka 4)

Datum Den Čas Vyučující Místo Poznámky Č. paralelky
St 13:40–14:25 Jan VIČAR Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1
St 12:45–13:30 Jan VIČAR Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1
paralelka 1
St 14:25–15:10 Jan VIČAR Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 1
paralelka 2
Čt 09:25–10:10 Jan VIČAR Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 2
Čt 08:40–09:25 Jan VIČAR Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 2
paralelka 3
Čt 10:20–11:05 Jan VIČAR Učebna 2017 (HAMU)
Lichenštejnský palác
přednášková par. 2
paralelka 4

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů