Dějiny jazzové hudby 3

Zobrazit rozvrh

Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky Semestr
174DJHU3 zápočet 3 2 hodiny PŘEDNÁŠEK týdně (45 minut), 57 až 72 hodin domácí příprava česky zimní

Garant předmětu

Jméno vyučujícího (jména vyučujících)

Jiří LEVÍČEK

Obsah

Předmět Dějiny jazzové hudby 3 seznamuje studenty s milníky historie jazzové hudby. Pozornost je věnována nejen hudbě jako takové, ale také sociálním, náboženským a politickým okolnostem a souvislostem, díky nimž jazzová hudba mohla vzniknout a vykrystalizovat do dnešní podoby. Důraz je kladen na seznámení studentů se stěžejními jazzovými styly a jejich čelními představiteli. Předmět poskytne studentům znalosti o vývoji jazzu a pomůže jim pochopit probírané učivo v souvislosti s dalšími vyučovanými předměty Improvizace jazzových nástrojů a Ansámblová hra.

Během semestru probíhá několik praktických hodin, kdy studenti hrají a improvizují v různých jazzových stylech a zkoušejí si nabyté poznatky z teorie v praxi. Během semestru také probíhají krátké aktuality studentů o současném hudebním dění (aktuální koncerty, nově vydaná alba atd.). V návaznosti na tyto aktuality probíhají diskuze, během kterých studenti obhajují a konfrontují svůj názor s ostatními.

Tematické okruhy:

1.THIRDSTREAM – vymezení stylu, představitelé S. Kenton, G. Schuller, J. Lewis ad.

2.FREE JAZZ – vymezení stylu, zasazení do sociálního kontextu, představitelé O. Coleman, Ch. Mingus ad.

3.FUSION – vymezení stylu, Weather Report, Mahavishnu Orchestra, Head Hunters, Chick Corea Electric Band ad.

4.HISTORIE JAZZU U NÁS – představitelé J. Ježek, R. A. Dvorský, orchestry K. Vlacha, G. Broma a K. Krautgartnera, Studio 5, SHQ atd.

  1. EVROPSKÝ JAZZ – fenomén evropský jazz, vydavatelství ECM
  2. SOUČASNÁ JAZZOVÁ HUDBA – různé hudební vlivy pronikající do jazzu, současná jazzová scéna

Výsledky učení

Po absolvování předmětu Dějiny jazzové hudby 3 se studenti orientují v pojmech souvisejících s moderním jazzem, a to od šedesátých let 20. století až do současnosti. Poznají představitele a styl podle dobových nahrávek a sami kriticky nahlížejí na danou problematiku.

Předpoklady a další požadavky

Prerekvizity: Hra na nástroj 4, Ansámblová hra 4, Rytmický ansámbl 4, Improvizace jazzových nástrojů 4, Jazzová teorie 4, Sluchový trénink 4, Dějiny jazzové hudby 2

Korekvizity: Hra na nástroj 5, Ansámblová hra 5, Rytmický ansámbl 5, Improvizace jazzových nástrojů 5, Jazzová teorie 5

Literatura

Povinná literatura:

DORŮŽKA, Lubomír. Panoráma jazzu. Praha: Mladá fronta, 1990. ISBN 80-204-0092-3.

DORŮZKA, Lubomír, POLEDŇÁK, Ivan. Československý jazz. Minulost a přítomnost. Praha: Editio Supraphon, 1967. ISBN 02-300-67.

GIOIA, Ted. The History of Jazz. New York: Oxford University Press, Inc., 2011. ISBN 978-0-19-539970-7.

SHIPTON, Alyn. A New History of Jazz. The Continuum International Publishing Group Ltd. Revised edition 2008. ISBN 978-0-8264-1789-3.

Doporučená literatura:

LITWEILER, John. Ornette Coleman. A Harmolodic Life. New York: William Morrow and Company, Inc., 1992. ISBN 0-688-07212-7.

PETTINGER, Peter. Bill Evans. How My Heart Sings. Yale College, 1984. ISBN 978-0-300-09727-6.

Hodnoticí metody a kritéria

Student přednese referát na téma vztahující se k probíranému učivu. Téma referátu si vybírá student sám, ale musí ho schválit vyučující. Referát reflektuje vhled studenta do konkrétní problematiky, jeho délka je cca 60 minut (včetně hudebních ukázek). Předpokládá se prostudování povinné a doporučené odborné literatury.

Další požadavky: docházka minimálně 70%

Poznámka

Nejsou.

Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:

Rozvrh zatím není připraven

Předmět je součástí následujících studijních plánů